Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen grafisk designteknolog samt en tilfredshedsundersøgelse.

Der er ikke eksterne eksamener på uddannelsen grafisk designteknolog på efterårssemesteret.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. års prøve

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,1

Antal studerende
52

Fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamenform
Mundtligt prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
58
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,0

Antal studerende
58

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Nina Bach
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 48
nb@ucn.dk