Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen grafisk designteknolog samt en tilfredshedsundersøgelse.

Der er ikke eksterne eksamener på uddannelsen grafisk designteknolog på efterårssemesteret.

Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
1. års prøve

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,1

Antal studerende
52

fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamenform
Mundtligt prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,8

Antal studerende
58
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,0

Antal studerende
58
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
1. års prøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,95

Antal studerende
14

fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Mundligt individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
43
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,2

Antal studerende
43
Forårssemesteret 2013

andet semester

Fag
1. års prøve

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,37

Antal studerende
48

fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
Bestået / Ikke bestået

Bestået
100 %

Antal studerende
52
Fag
Afsluttende

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,15

Antal studerende
52

Tilfredshedsundersøgelse

Vi har samlet en række informationer, som gør det enkelt og overskueligt for dig at sammenligne vores indhold og kvalitet med andre uddannelsesinstitutioner. Du kan fx læse mere om UCN som organisation og om vores vision, mission og værdigrundlag. Ligeledes kan du finde en tilfredshedsundersøgelse blandt UCN-studerende.

faglig studievejleder

Nina Bach
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 48
nb@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind