Uddannelsesmoduler  

På uddannelsen til grafisk designteknolog skal du følge undervisningen i fem moduler, der hver især handler om grafisk design, teknologi, marketing og grafisk produktion.

Semesteroversigt

Uddannelsen er på 120 ECTS point i alt.

1. semester (30 ECTS)

Fællesdel (30 ECTS):

 • Design, business og teknologi

2. semester (30 ECTS)

Bunden studieretning (30 ECTS):

 • Design
 • Marketing

3. semester (30 ECTS)

Valgfrit uddannelseselement (forskelligt i sit udbud - vælges under studiet) (15 ECTS):

 • Emballagedesign (dansk)
 • Typography (engelsk)
 • Digital Publishing (engelsk)
 • Iscenesættelse (dansk)

Bunden studieretning (10 ECTS):

 • Design
 • Marketing

Iværksætteri (5 ECTS):

4. semester (30 ECTS)

 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)
 • Praktik (15 ECTS)

De fem moduler

På uddannelsen til grafisk designteknolog skal du følge undervisningen i fem moduler, der hver især handler om grafisk design, teknologi, marketing og grafisk produktion. 

Uddannelsen består af to bundne studieretninger og valgfrie uddannelseselementer. Som studerende skal du tre måneder i praktik, hvor du har mulighed for at gøre viden til konkret erfaring i en erhvervsvirksomhed.  Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Modul 1 - Obligatorisk modul

Det obligatoriske modul er fælles for alle studerende og varer ½ år.

Det består af følgende fagområder:

 • Design: designprocessen, værdifilosofi og æstetik
 • Business: virksomheden, handel og kommunikation
 • Teknologi: teknologi, menneske og miljø

Modul 2 - To bundne studieretninger

Du skal vælge én af følgende studieretninger:

Design

Studieretningen design består af fag som: ideudvikling, retorik, kunsthistorie, tegning, portfolio, værdianalyse, teknologi, forhandlingsteknik, værdifilosofi, interkulturel kommunikation, tekstforfatning og teknik.

På design arbejder du teoretisk og praktisk med en desginproces første del. Der er fokus på idegenerering og kreativitet samtidigt med, at den teoretiske og praktiske udførsel skal gå op i en højere enhed. Du arbejder holistisk med design og får indarbejdet en rutinemæssig arbejdsgang.

Marketing

Studieretningen marketing består af fag som: konceptdesign, teknologi, typografi, tekstforfatning, projektledelse, markedsforståelse, marketingstrategi, kommunikationsstrategi og webdesign.

Marketing rummer alle designprocessens faser. Her lærer du om design og branding, brugercentreret design, oplevelsesdesign, oplevelsesøkonomi, markedsanalyse, plan og struktur, materialekendskab, branding og værdikommunikation.

Du arbejder med konkurrentanalyse og markedsføring generelt. Du arbejder både teoretisk og praktisk og får på den måde erfaring i at afsætte det enkelte produkt samtidig med, at der tages højde for alle designprocessens faser.

Endeligt arbejder du målrettet med portfolio. 

Hver studieretning har sit fokus, og du skal som studerende kunne kvalificere dig til at kunne forstå, anvende og vurdere den valgte studieretnings arbejdsområder i en bred virksomhedsmæssig sammenhæng.

Derudover skal du lære at anvende teorier og metoder inden for området.

Hver studieretning varer 3/4 år.

Valg af studieretning

Studieretningen kvalificerer dig til at arbejde inden for et specifikt område i designprocessen, og du oparbejder en teoretisk baggrund og en mere rutineret arbejdsform.

Studieretningen kan være med til at målrette dig mod en bestemt jobfunktion i den grafiske branche. Derfor kan det være en fordel at overveje dine interesser og evner, inden du vælger studieretning.

Modul 3 - Valgfrie uddannelseselementer

Du skal vælge et element under studieforløbet. Eksempler på uddannelseselementer er:

 • Iscenesættelse
 • Emballagedesign
 • Typografi
 • Digital Publishing
 • Editorial Design

Det valgfri uddannelseselement udvælger du mellem en række valgfrie emner, som udbydes og er fastlagt af institutionen. Fælles for emnerne er, at de svarer til uddannelsens overordnede formål og er tidssvarende i erhvervslivet og i tidens trends. Derfor kan emnerne variere fra år til år.

Du får som studerende mulighed for at arbejde dybdegående og opnå viden om specifikke forhold inden for det valgte område. Uddannelseselementet kvalificerer dig til at sammenfatte teorier, arbejdsmetoder og praksisnære problemstillinger.

Hvert uddannelseselement varer 1/4 år.

Eksempler på uddannelseselementer

Emballagedesign

Hvorfor vælge emballagedesign? Fordi godt emballagedesign gør en forskel! Her gør vi meget ud af "Pack Spotting"... det er vigtigt, du som studerende af dette emne, hele tiden er opdateret omkring inspiration og nye emballageideer.

På det praktiske plan handler "Pack Spotting" om at opnå kompetencer til at kunne overføre de nye tendenser til det, der skaber værdi for både produkt og forbruger. Vi arbejder altid med konkrete opgaver til/fra erhvervslivet.

En vigtig del af det valgfri studieelement emballagedesign er den fagrelevante ekskursion. Den to-dages ekskursionen er flere gange gået til København.

For at sikre det bedste faglige udbytte planlægges turen af undervisere på studieelementet og erhvervsvirksomheder. Vi har fx besøgt emballagevirksomhederne Antalis, Madbureauet, MegaDesign, Kontrapunkt og Re-Bag.

Livsstil & iscenesættelse

Du får et redskab til at arbejde med iscenesættelse og livsstil i en overkommunikeret verden, der bliver mere og mere fragmenteret, og hvor nye generationer vokser op med dels nye og skiftende medier og medievaner, dels nye holdninger til forbrug.

Du introduceres til storytelling, sansebaseret branding, livsfasesegmentering og oplevelsesøkonomi. Der arbejdes praktisk med udarbejdelse af pressemeddelelser, e-kommunikation, medieplanlægning, opsætning af blog og hjemmeside.

Modul 4 - Praktik

Du skal i praktik og prøve kræfter med virkelighedens verden. Praktikken varer 3 måneder.

Modul 5 - Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende eksamensprojekt varer 1/4 år. 

Studievejledning

Nina Bach
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 15 48
nb@ucn.dk