Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på uddannelsen innovation og entrepreneurship

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september
Studiepladser: 45 pladser i 2020

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen i innovation og entrepreneurship.

Optagelse på uddannelsen

Bliv klogere på de adgangskrav og frister, der gælder for optagelse på denne top-up-uddannelse.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser

Ved optag på uddannelsen tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt. Uddannelses formål er nemlig, at de studerende arbejder med innovation og entrepreneurship i et tværfagligt miljø.

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • It- og elektronikteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • Vvs-installatør

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier:​

 • Motivationsbeskrivelse
 • Personlig samtale
 • Karakterer opnået på tidligere uddannelser
 • Studierelevant erhvervserfaring (job, praktik eller studieophold)
Hvis du har søgt i kvote 2, og én eller flere af de uddannelser, du har søgt om optagelse på, tilbyder dig at deltage i en motiverende samtale, bedes du være opmærksom på, at der kan ske en ændring i måden samtalerne afvikles på.

Normalt vil samtalerne blive afviklet ved fremmøde på én af UCN Campusadresser, men grundet den nuværende Covid-19 situation, er det muligt, at samtalerne i stedet bliver afviklet som videosamtaler online via Skype eller Teams.

Du modtager besked via UCNs optagelsesportal, fra den/de uddannelser du har søgt, hvis dette bliver gældende.

Fra og med optagelsen med studiestart 1. september 2021 lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier:​

 • Karakterer - gennemsnit opnået til ansøgnings dato (excl. afsluttende eksamenskarakter)
 • Karakterer opnået i afsluttende eksamensprojekt
 • Motivationsbeskrivelse
 • Relevant erhvervserfaring
 • Relevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)
 • Personlig samtale

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00.

Bilag til din ansøgning

Udvælgelse af de studerende, der kan optages i henhold til antal udbudte pladser, sker i henhold til uddannelsens udvælgelseskriterier. Det er derfor vigtigt, at du får vedlagt den korrekte dokumentation, når du søger om optagelse.

Husk derfor altid følgende bilag

 • Kopi af eksamensbevis fra din erhvervsakademiuddannelse (har du det ikke på ansøgningstidspunktet skal det eftersendes og inden ansøgningsfristen)
  Bemærk: Dette gælder dog ikke for ansøgere, som er i gang med deres erhvervsakademiuddannelse på UCN
 • Dokumentation for dine kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterierne
 • Motivationsbeskrivelse

Om motivationsbeskrivelsen

I motivationsbeskrivelsen skal du begrunde din motivation, dit uddannelsesvalg samt hvordan dine tidligere relevante erfaringer kan anvendes på uddannelsen. Beskrivelsen skal vise, hvad du vil med uddannelsen fremadrettet og din motivation for at studere, hvad brænder du for.

Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag.

Et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere.

Læs mere om hvordan du får en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med et positivt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk
Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.