Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du om optagelse på uddannelsen innovation og entrepreneurship

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september
Studiepladser: 47 pladser i 2022

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen i innovation og entrepreneurship.

Optagelse på uddannelsen

Bliv klogere på de adgangskrav og frister, der gælder for optagelse på denne top-up-uddannelse.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser

Ved optag på uddannelsen tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt. Uddannelses formål er nemlig, at de studerende arbejder med innovation og entrepreneurship i et tværfagligt miljø.

 • Automationsteknolog
 • Autoteknolog
 • Byggekoordinator
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • It- og elektronikteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • Vvs-installatør

Udvælgelseskriterier

Er der flere ansøgere, end der er pladser til, lægger vi vægt på følgende udvælgelseskriterier:​

 • Karakterer - gennemsnit opnået til ansøgnings dato (excl. afsluttende eksamenskarakter)
 • Karakterer opnået i afsluttende eksamensprojekt
 • Motivationsbeskrivelse (svar på 4 spørgsmål - se ”Bilag til din ansøgning”)
 • Relevant erhvervserfaring
 • Relevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)
 • Personlig samtale
Hvis du har søgt om optagelse på en uddannelse, som tilbyder dig at deltage i en motiverende samtale, bedes du være opmærksom på, at der kan ske en ændring i måden samtalerne afvikles på.

Normalt vil samtalerne blive afviklet ved fremmøde på én af UCN Campusadresser, men grundet den nuværende Covid-19 situation, er det muligt, at samtalerne i stedet bliver afviklet som videosamtaler online via Skype eller Teams.

Du modtager besked via UCNs optagelsesportal, fra den/de uddannelser du har søgt, hvis dette bliver gældende.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsperiode

Ansøgningsperioden er fra den 1. februar – 1. juli kl. 12.00.

Bilag til din ansøgning

Udvælgelse af de studerende, der kan optages i henhold til antal udbudte pladser, sker i henhold til uddannelsens udvælgelseskriterier. Det er derfor vigtigt, at du får vedlagt den korrekte dokumentation, når du søger om optagelse.

Husk derfor altid følgende bilag

 • Kopi af eksamensbevis fra din erhvervsakademiuddannelse (har du det ikke på ansøgningstidspunktet skal det eftersendes og inden ansøgningsfristen)
  Bemærk: Dette gælder dog ikke for ansøgere, som er i gang med deres erhvervsakademiuddannelse på UCN
 • Dokumentation for dine kvalifikationer i forhold til udvælgelseskriterierne
 • Motivationsbeskrivelse

Om motivationsbeskrivelsen

I motivationsbeskrivelsen skal du begrunde din motivation ud fra nedenstående 4 spørgsmål:

 • Hvad vil du gerne opnå med uddannelsen? (faglig og personlig udvikling)
 • Hvor ser du dig selv efter studiet? (job, videreuddannelse)
 • Hvad er dine forventninger til studiet?
 • Hvad kan du bidrage med på studiet?
Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Louise Esko Refshøj
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk