Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav på uddannelsen inden for innovation og entrepreneurship.

Med en akademiuddannelse eller tilsvarende opfylder man de formelle krav til PBA i innovation og entrepreneurship, hvilket vil sige at følgende uddannelser er adgangsgivende:

 • Autoteknolog
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • It- og elektronikteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • Vvs-installatør

Ved optag på uddannelsen tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt. Uddannelses formål er nemlig, at de studerende arbejder med innovation og entrepreneurship i et tværfagligt miljø.

Udvælgelseskriterier

 • Motiveret ansøgningsbrev
 • Personlig samtale
 • Karakterer opnået på tidligere uddannelser
 • Studierelevant erhvervserfaring (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har den adgangsgivende uddannelse, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel financial controller eller el-installatør), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. IKV skal søges i god tid før ansøgningsfristen.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.