Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav på uddannelsen inden for innovation og entrepreneurship.

Med en akademiuddannelse eller tilsvarende opfylder man de formelle krav til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship, hvilket vil sige at følgende uddannelser er adgangsgivende:

 • Autoteknolog
 • Byggetekniker
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • El-installatør
 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Handelsøkonom
 • It- og elektronikteknolog
 • Jordbrugsteknolog
 • Laborant
 • Logistikøkonom
 • Multimediedesigner
 • Procesteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Serviceøkonom
 • Vvs-installatør

Ved optag på uddannelsen tilstræbes så bred en sammensætning af dimittender fra forskellige erhvervsakademiuddannelser som muligt. Uddannelses formål er nemlig, at de studerende arbejder med innovation og entrepreneurship i et tværfagligt miljø.

Udvælgelseskriterier

 • Motiveret ansøgningsbrev
 • Personlig samtale
 • Karakterer opnået på tidligere uddannelser
 • Studierelevant erhvervserfaring (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har den adgangsgivende uddannelse, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel financial controller eller el-installatør), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. IKV skal søges i god tid før ansøgningsfristen.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.