Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Før du søger ind på en top-up-uddannelse, kan du få foretaget en vurdering af dine faglige kvalifikationer

Har du ikke den 2 – 2½ årige erhvervsakademiuddannelse, som giver adgang til den konkrete top-up-uddannelse, som du ønsker at studere på, har du mulighed for at få vurderet dine samlede faglige kvalifikationer.

Hvis du har en anden erhvervsakademiuddannelse eller en anden relevant videregående uddannelse fra universitetet evt. suppleret med relevant erhvervserfaring, kurser, udenlandsophold eller frivilligt arbejde, så vil vi gerne vurdere, om det tilsammen vil kunne sidestilles med de fastsatte adgangskrav til den top-up-uddannelse, du ønsker at starte på.

Ansøgning om at få foretaget en vurdering af dit adgangsgrundlag

Hvis du modtager en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, vil du kunne søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere.

I ansøgningen skal du oplyse os om dine personlige data og udfylde informationer om din ungdomsuddannelse, din videregående uddannelse, gennemførte kurser, erhvervserfaring m.v.

Det er af afgørende betydning og dit ansvar, at du vedhæfter relevant dokumentation for alle de erfaringer og eventuelle uddannelser du har angivet. Vær opmærksom på, at du ud over dit CV også skal udarbejde og vedhæfte et motivationsbrev (max én A4-side med din motivation, dine tanker om at læse på uddannelsen og dine fremtidsplaner).

Vi vurderer, om din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav til den top-up-uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på. Resultatet af forhåndsvurderingen er enten et positivt eller negativt svar. 

Du kan ansøge om en individuel konkret forhåndsvurdering i denne ansøgningsformular: Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering. Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid og senest den 25. maj.

Efterupload af dokumentation

Hvis du bliver bedt om at uploade yderligere dokumentation på senere tidspunkt, er det vigtigt at du benytter en sikker forbindelse. Vi anbefaler derfor at du logger på e-boks og derefter følger denne vejledning til at sende sikker post via e-boks (PDF).

Afgørelser
 

Positivt svar

Svaret gælder kun til den konkrete uddannelse, og kun ved UCN. Vurderingen gælder i 2 år, såfremt adgangskravene til den pågældende uddannelse ikke skærpes i denne periode.   

Negativt svar

Svaret er endeligt. Du har ikke mulighed for at klage over vores faglige vurdering af dine kvalifikationer. Du har dog mulighed for at klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvis din klage vedrører retlige spørgsmål. Det betyder, at du alene kan klage, hvis du mener, at vores afgørelse strider imod gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Svar på din ansøgning om forhåndsvurdering

Du vil få svar på din ansøgning i løbet af 2 – 4 uger. Du kan ansøge på et hvilket som helst tidspunkt af året, vær dog opmærksom på ansøgningsfristen den 1. juli for optagelse på selve uddannelsen. Det betyder, at du skal søge i god tid og senest den 25. maj.

Sådan søger du optagelse på en top-up-uddannelsen med en positiv forhåndsvurdering

Med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering har du adgang til at søge optagelse på uddannelsen. Ansøgning sker direkte til UCN via top up-ansøgningsskemaet. Linket til ansøgningsskemaet kan findes på siden Adgangskrav og optagelse på de pågældende top-up-uddannelser, når ansøgning til uddannelserne bliver aktuelt.

Ansøgningsfristen for at søge ind på en top up uddannelse er den 1. juli kl. 12.00. Til ansøgningen skal du vedhæfte dit positive svar som dokumentation for at du opfylder adgangskravet til uddannelsen.

Studievejledning

Kontakt den generelle studievejledning, hvis du spørgsmål, eller du har brug for hjælp i ansøgningsprocessen.

Studievejledning

Louise Esko Refshøj
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk