Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet.

Der  er udgifter til studietur

Der bliver planlagt en international studietur, som koster ca. 10.000 kr. Alternativt bliver der planlagt en national studietur til ca. 2.000 kr. Det forventes, at man som studerende på uddannelsen deltager i en af studieturene.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Studievejledning

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk