Uddannelsens indhold

Uddannelsen innovation og entrepreneurship er en top-up-uddannelse til professionsbachelorniveau, som varer 1½ år fordelt på tre semestre

Uddannelsens opbygning

I gennem de tre semestre vil du blive kvalificeret til at håndtere professionel løsning af opgaver i egen virksomhed eller for en virksomhed med udviklingsopgaver af innovativ og eller entreprenøriel karakter.

Uddannelsen er bygget op omkring tre kerneområder:

 • Innovation og udvikling
  Her vil du få udviklet dit entreprenørielle mindset med henblik på at kunne håndtere det kreative og uforudsigelige samtidigt med at kunne arbejde målrettet og struktureret

 • Ledelse og netværk
  Her vil du få udviklet dine evner til at omsætte idéer og muligheder til konkrete projekter samt drive forandringsprocesser i virksomheder med vækstpotentiale

 • Virksomhedsdrift
  Her vil du få udviklet dine kompetencer og færdigheder indenfor it/teknologi, salg/markedsføring, økonomi og kommunikation

Hvad lærer du om?

1. semester

På 1. semester fordyber du dig i følgende emner:

 • Kreative og innovative processer
 • Business proposition
 • Videnskabsteori og metode
 • Projektledelse og netværk
 • Virksomhedsdrift

Derudover vil du også beskæftige dig med din personlige udvikling ift. stærke og svage sider. Der vil ligeledes være fokus på sparring og coaching.

2. semester

Emnerne på 2. semester er:

 • Vækst
 • Forandringsledelse
 • Valgfrit uddannelseselement

Det valgfrie uddannelseselement giver dig mulighed for fordybelse i valgfrit emneområde samt valgfag i forhold til egen virksomhed eller innovative udviklingsopgaver i anden virksomhed. Det vil naturligvis ske under supervision, sparring og coaching af uddannelsens undervisere.

Der bliver planlagt en international studietur, som koster ca. 10.000 kr. Alternativt bliver der planlagt en national studietur til ca. 2.000 kr. Det forventes, at man som studerende på uddannelsen deltager i en af studieturene.

3. semester

På 3. semester vil du være i et 3 måneders praktikophold i egen eller anden virksomhed enten i Danmark eller udlandet. Her får du rig mulighed for at afprøve teori i praksis. 

Semestret afsluttes med bachelorprojektet, der udarbejdes på baggrund af en praksisnær problemstilling i egen virksomhed eller i samarbejde med en relevant virksomhed. 

Uddannelsen foregår på dansk med inddragelse af relevant viden såvel nationalt som internationalt.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Studievejledning

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk