Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen i innovation og entrepreneurship.

Uddannelsen i innovation og entrepreneurship tager 1½ år og er fordelt på 3 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

På 1. semester fordyber du dig i følgende områder:

 • Design Thinking
 • Idea Sprint
 • Formalisering af forretning
 • Pitch og præsentationer

Samt et af følgende valgfag:

 • Online markedsføring
 • Service Design
 • Prototyper
 • Socialt entrepreneurskab
2. semester

På 2. semester fordyber du dig i følgende områder

 • Facilitering af innovation
 • SDG Consulting
 • Disruption
 • Bæredygtig forretningsudvikling
 • Selvvalgt fordybelse
3. semester

3. semester består af:

 • Praktikophold (15 ECTS)
 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Fire nationale fagelementer:

Uddannelsen er bygget op omkring fire nationale fagelementer: 

Læs mere om nationale fagelementer

Innovation
Fagelementet indeholder idégenerering, kreative og innovative processer samt konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter, processer med mere i nye og eksisterende virksomheder.

Entrepreneurship
Fagelementet indeholder både entrepreneurship og intrapreneurship, herunder test og validering af koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsføring og go-to-market.

Forretningsudvikling
Fagelementet indeholder forretnings- og markedsforståelse samt forretningsudvikling, herunder strategiske analyser af kunder og konkurrenter både i forhold til etablering, drift, udvikling og skalering af egen og eksisterende virksomhed. Der fokuseres på identificering og analyse af vækstmuligheder samt vurdering af økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af udviklingsaktiviteterne.

Ledelse
​Fagelementet indeholder både ledelse på individniveau - herunder selvledelse og egen udvikling, og ledelse på andre niveauer herunder projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt udvikling og ledelse af teams i nye og eksisterende virksomheder.


Praktik

På uddannelsen i innovation og entrepreneurship skal du på 3. semester i praktik i 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen. Praktikopholdet kan foregå i egen eller anden virksomhed enten i Danmark eller udlandet.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra innovation og entrepreneurship arbejder.

Eksamensprojektet er en case fra virkeligheden 

3. semester afsluttes med et bachelorprojekt, der udarbejdes på baggrund af en praksisnær problemstilling i egen virksomhed eller i samarbejde med en relevant virksomhed. 


Studieformer

På uddannelsen i innovation og entrepreneurship foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

Studietur på 2. semester

Der planlægges en studietur på uddannelsens 2. semester. Der vil være mulighed for at vælge en international og en national studietur afhængig af ens ønsker og økonomi.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen i innovation og entrepreneurship er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen i innovation og entrepreneurship har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Louise Esko Refshøj
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk