Uddannelsesmoduler

Uddannelsens tre kerneområder; Innovation og udvikling, Ledelse og netværk samt Virksomhedsdrift, indeholder 6 obligatoriske moduler og 2 valgfrie emneområder

Semesteroversigt​

1. semester (30 ECTS)

  • Kreative og innovative processer (5 ECTS)
  • Business proposition (5 ECTS)
  • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
  • Projektledelse og netværk (5 ECTS)
  • Virksomhedsdrift (10 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

  • Vækst (10 ECTS)
  • Forandringsledelse (5 ECTS)
  • Valgfrit uddannelseselement/Valgfag (15 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

  • Praktikophold (15 ECTS)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Faglig studievejleder

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.