Uddannelsesmoduler

Uddannelsens tre kerneområder; Innovation og udvikling, Ledelse og netværk samt Virksomhedsdrift, indeholder 6 obligatoriske moduler og 2 valgfrie emneområder

Semesteroversigt​

1. semester (30 ECTS)

  • Kreative og innovative processer (5 ECTS)
  • Business proposition (5 ECTS)
  • Videnskabsteori og metode (5 ECTS)
  • Projektledelse og netværk (5 ECTS)
  • Virksomhedsdrift (10 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

  • Vækst (10 ECTS)
  • Forandringsledelse (5 ECTS)
  • Valgfrit uddannelseselement/Valgfag (15 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

  • Praktikophold (15 ECTS)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Studievejledning

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk