Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav på international handel og markedsføringsuddannelsen.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

  • Markedsføringsøkonom

Udvælgelse af de studerende der kan optages i henhold til antal udbudte pladser sker i henhold til nedenstående optagelseskriterier.

Udvælgelseskriterier

  • Karakterer opnået på tidligere uddannelser
  • Motiveret ansøgningsbrev
  • Studierelevant erhvervserfaring
  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har den adgangsgivende uddannelse, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel serviceøkonom eller finansøkonom), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. IKV skal søges i god tid før ansøgningsfristen.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.