Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav på international handel og markedsføringsuddannelsen.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

  • Markedsføringsøkonom

Udvælgelseskriterier

  • Karakterer opnået på tidligere uddannelser
  • Motiveret ansøgningsbrev
  • Studierelevant erhvervserfaring
  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har den adgangsgivende uddannelse, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel serviceøkonom eller finansøkonom), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. IKV skal søges i god tid før ansøgningsfristen.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind