Styrk jeres forretning med en praktikant

Få en studerende i international handel og markedsføring i gratis praktik i 3 måneder i efteråret.

Overvejer din virksomhed at få en markedsføringsstuderende i praktik til efteråret? Så er det allerede nu, at din virksomhed skal til at lave aftaler. På International handel og markedsføring har vi ca. 100 studerende, der står overfor at skulle i virksomhedspraktik, og derfor begynder de nu at lede efter en spændende praktikplads.

Hvad faglig baggrund har den studerende?

De studerende er i gang med en professionsbachelor i international handel og markedsføring.

Med en grunduddannelse som markedsføringsøkonom (2 år) og en overbygningsuddannelse som professionsbachelor i international handel og markedsføring (1,5 år) er de studerende fagligt stærke inden for det erhvervsøkonomiske discipliner.

Læs mere om uddannelsen inden for international handel og markedsføring.

Eksempler på opgaver som den studerende kan påtage sig i praktikperioden

 • Internt og eksternt salg
 • Screening af nye markeder, konkurrent- & markedsanalyser
 • Marketing- og mediaplaner
 • Digitale markedsføringsprojekter
 • Skabe eller vedligeholde CRM-systemer
 • Projektledelse
 • Indkøb
 • HR

Hvorfor få en studerende i praktik?

 • Flere kræfter til at løse opgaver inden for drift og udvikling
 • Mulighed for at afprøve en potentiel fremtidig medarbejder i praksis
 • Internationale studerende kan tilføre virksomheden sprog- og kulturkompetencer
 • Få tilført den seneste viden inden for salg og markedsføring
 • Virksomheden får analyseret et specifikt emne i form af den studerendes afsluttende bachelor projekt

Fakta om praktik

 • Praktikperioden er minimum 3 måneder og starter typisk d. 1. september, men gerne tidligere
 • I samarbejde med den studerende fastlægger virksomheden arbejdsopgaverne for perioden
 • Den studerende arbejder på lige fod med de øvrige fuldtidsansatte i virksomheden, dvs. 37 timer om ugen
 • Virksomheden forventes at afsætte tid til vejledning af den studerende under hele praktikperioden
 • Praktikken er gratis for virksomheden. Danske og mange udenlandske studerende oppebærer SU under hele praktikforløbet

 

Kontakt

Niels Séheux Bjøl
Praktikkoordinator

Tlf.: 72 69 14 14
nibj@ucn.dk