Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet.

Der er udgifter til studietur

På International Handel og Markedsføring bliver der i begyndelsen af 2. semester planlagt en international studietur, som koster ca. 13.000 kr. pr. studerende. Hvis ikke du deltager i studieturen, skal du følge den planlagte undervisning på campus.

Et internationalt miljø

Da professionsbachelor i international handel og markedsføring både kan læses på dansk og engelsk, er dagligdagen også præget af et internationalt miljø. Undervejs på studiet vil der være forskellige fællesarrangementer på tværs af nationaliteterne. Du har derfor mulighed for at øge kendskabet til andre kulturer og kontinuerligt forbedre engelskkundskaberne. 

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Torben Gregersen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 49
tog@ucn.dk