Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen i international handel og markedsføring.

Uddannelsen i international handel og markedsføring tager 1½ år og er fordelt på 3 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

På 1. semester fordyber du dig i følgende temaer:

 • Virksomhedens strategiske grundlag
 • Kunden som udgangspunkt

Fagområder på 1. semester (30 ECTS)

 • Internationalt salg og marketing (11,5 ECTS)
 • Organisation, ledelse og supply chain (5,5 ECTS)
 • Økonomi (5 ECTS)
 • Jura (4 ECTS)
 • Videnskabsteori (4 ECTS)
2. semester

På 2. semester fordyber du dig i følgende temaer:

 • Branche og konkurrenter
 • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling

Endvidere vil du fordybe dig i både valgfag samt valgfrit element. Fordybelse i valgfrit element sker under supervision af uddannelsens undervisere.

Fagområder på 2. semester (30 ECTS)

 • Internationalt salg og marketing (6 ECTS)
 • Organisation, ledelse og supply chain (4,5 ECTS)
 • Økonomi (2,5 ECTS)
 • Jura (1 ECTS)
 • Videnskabsteori (1 ECTS)
 • Herudover er der et fordybelsesspor på 10 ECTS og et elective element (5 ECTS)
3. semester

På 3. semester vil du være i et 3 måneders praktikophold i en virksomhed enten i Danmark eller udlandet. Her får du rig mulighed for at afprøve teori i praksis. 

Semestret afsluttes med bachelorprojektet, der udarbejdes på baggrund af en praksisnær problemstilling i samarbejde med en relevant virksomhed. 

Moduler på 3. semester (30 ECTS)

 • Praktikophold (15 ECTS)
 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Læs på engelsk

Uddannelsen i international handel og markedsføring udbydes også som international uddannelse, hvor du læser sammen med internationale studerende.

Læs mere om International Sales and Marketing.


Praktik

På uddannelsen i international handel og markedsføring skal du på 3. semester i praktik i 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får mere information om Next Step efter studiestart. 


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra international handel og markedsføring arbejder.

Du bliver forberedt til virkeligheden

Hør hvad virksomheden LBN Medical fortæller dimittender fra uddannelsen.Studieformer

På International handel og markedsføring foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både kunne gennem holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

UCN's læringstilgang

Hos UCN vil du møde mange forskellige læringsformer. Vi kombinerer teori med praksis og kalder det Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCNs læringstilgang.

Studiemiljø

Uddannelsen i international handel og markedsføring er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen i international handel og markedsføring har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer står klar

De studerende, der rejser ud, kommer hjem rigere på sociale, kulturelle og faglige oplevelser. Det har de glæde af i deres videre uddannelse og fremtidige karriere. På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar allerede fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud.

Er du blevet nysgerrig?

Læs mere om muligheden for studieophold i udlandet gennem UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Torben Gregersen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 49
tog@ucn.dk