Uddannelsens indhold

Uddannelsen international handel og markedsføring er en top-up-uddannelse, som varer 1½ år fordelt på tre semestre.

Uddannelsens opbygning

Professionsbacheloruddannelsen international handel og markedsføring varer 1½ år, hvilket fordeler sig over tre semestre;

1. semester

På 1. semester fordyber du dig i følgende emner:

  • Virksomhedens strategiske grundlag
  • Kunden som udgangspunkt

Derudover vil du også beskæftige dig med metode og videnskabsteori.

2. semester

På 2. semester fordyber du dig i følgende emner:

  • Branche og konkurrenter
  • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling

Endvidere vil du fordybe dig i både valgfag samt valgfrit element. Fordybelse i valgfrit element sker under supervision af uddannelsens undervisere.

På International Handel og Markedsføring bliver der i begyndelsen af 2. semester planlagt en international studietur, som koster ca. 13.000 kr. pr. studerende. Hvis ikke du deltager i studieturen, skal du følge den planlagte undervisning på campus.

3. semester

På 3. semester vil du være i et 3 måneders praktikophold i en virksomhed enten i Danmark eller udlandet. Her får du rig mulighed for at afprøve teori i praksis. 

Semestret afsluttes med bachelorprojektet, der udarbejdes på baggrund af en praksisnær problemstilling i samarbejde med en relevant virksomhed. 

Læs på engelsk

Du har også mulighed for at tage uddannelsen professionsbachelor i international handel og markedsføring på engelsk på et internationalt hold.

Find mere information herom under International Sales and Marketing.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Studievejledning

Torben Gregersen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 49
tog@ucn.dk