Uddannelsens indhold

Uddannelsen international handel og markedsføring er en top-up-uddannelse, som varer 1½ år fordelt på tre semestre.

Uddannelsens opbygning

Professionsbacheloruddannelsen international handel og markedsføring varer 1½ år, hvilket fordeler sig over tre semestre;

1. semester

På 1. semester fordyber du dig i følgende emner:

  • Virksomhedens strategiske grundlag
  • Kunden som udgangspunkt

Derudover vil du også beskæftige dig med metode og videnskabsteori.

2. semester

På 2. semester fordyber du dig i følgende emner:

  • Branche og konkurrenter
  • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling

Endvidere vil du fordybe dig i både valgfag samt valgfrit element. Fordybelse i valgfrit element sker under supervision af uddannelsens undervisere.

3. semester

På 3. semester vil du være i et 3 måneders praktikophold i en virksomhed enten i Danmark eller udlandet. Her får du rig mulighed for at afprøve teori i praksis. 

Semestret afsluttes med bachelorprojektet, der udarbejdes på baggrund af en praksisnær problemstilling i samarbejde med en relevant virksomhed. 

Læs på engelsk

Du har også mulighed for at tage uddannelsen professionsbachelor i international handel og markedsføring på engelsk på et internationalt hold.

Find mere information herom under International Sales and Marketing.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Faglig studievejleder

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.