Afrika-specialet

På international handel og markedsføring kan du få indgå i specielt tilrettelagt undervisning om Afrika.

Virkeligheden som udgangspunkt

Den specielt tilrettelagte undervisning om Afrika tager udgangspunkt i såvel ”need to know” samt hvordan, du som studerende og kommende medarbejder skal forholde dig til de faktiske problemstillinger, virksomhederne møder i deres daglige virke i Afrika.

Du får mulighed for at løse cases i samarbejde med erhvervslivet, der i den sidste ende vil kunne munde ud i reelle projekter, virksomhederne kan arbejde videre på at realisere. Specialet giver generelt stor mulighed for interaktion mellem erhvervslivet og dig som en potentiel kommende medarbejder.

Undervisningssproget er engelsk.

Hvorfor vælge Afrika-specialet?

 • Opnå bredere og brugbar viden om forretningsmiljøet på et kontinent, der boomer af vækst
 • Få mulighed for at komme i praktik i Afrika og afprøve teori i praksis
 • Du får mulighed for at networke med virksomheder, der er etablerede i forhold til handel med og i Afrika. Måske kan det bane vej for dit fremtidige job?
 • Bliv first-mover på vækstmarkedet Afrika
 • Mød nye, spændende og meget anderledes kulturer

Specialets struktur 

Via punkterne nedenfor kan du danne dig et overblik over specialets struktur fordelt på 3 semestre.

1. semester

Første semester er bygget op om tre moduler:

 • Kunden som udgangspunkt
 • Branche og konkurrenter
 • Innovation
2. semester

På andet semester skal interesserede studerende søge om at blive optaget på Afrika-specialet, og mellem 15 og 20 studerende får mulighed for at deltage i projektet.

Som Afrika-specialestuderende vil du primært følge den normale undervisning på studiet International handel & markedsføring. Ind imellem vil der blive indlagt relevante og praktisk orientering om Afrika, hvilket giver dig mulighed for fordybelse.

De 15- 20 studerende vil på det 6 ugers valgfrie element i februar og marts fordybe sig i et selvvalgt emne under overskriften ”Business Partnership in Africa in the 21st Century”. Herefter følger en eksamen i emnet.

Emnerne kan fx omhandle

 • Economics
 • Supply chain
 • Civil rights
 • Culture
 • Marketing
 • Logistic
 • Law
 • Managerial aspects

Der er ingen undervisning i de 6 uger, men der vil blive indlagt nogle foredrag omkring det at agere på de Afrikanske markeder.

3. semester

På tredje semester skal du på baggrund af din opbyggede viden i praktik hos en virksomhed, der beskæftiger sig med Afrika. Dermed bliver du i stand til at skrive din bacheloropgave i relation til din praktikvirksomhed.

Målet er at give dig mulighed for et praktikophold hos en dansk/global virksomhed i sub-Sahara-regionen i Afrika i mindst 14 dag af dit 3 måneders praktikophold. Læs mere om praktik på international handel og markedsføring.


Afrika-specialets forløb

Nedenfor kan du få et overblik over Afrika-specialets forløb og få indblik i, hvem der kan indgå i hvilke faser af processen.

September: Uddannelsens start

International handel og markedsføring har uddannelsesstart i september måned.

November: Africa – Business opportunities / Innovation

Obligatorisk for alle

Med udgangspunkt i nogle undervisningslektioner om de emner, der er relateret til at gøre forretning i Afrika, skal du selv finde frem til interessante emner indenfor Afrika og Innovation. Det vil blive afsat 3 uger til dette projekt.

Februar: Business Partnership in Africa in the 21st century

For 15-20 udvalgte Afrika-specialestuderende

På 2. semester skal du arbejde i 6 uger med et valgfrit element med det overordnede emne “Business Partnership in Africa in the 21st century”. Efter en række foredrag om Afrika skal de 15-20 udvalgte studerende i grupper bruge tiden til fordybelse i deres valgfrie emne, som kan være alt fra CSR til etablering af virksomhed og marketing. Der er eksamen heri.

Efterår: Praktik i Afrika

For 15-20 udvalgte Afrika-specialestuderende.

De 20 udvalgte studerende vil nu være klar til praktik i et afrikansk land i sub-Sahara området. Praktikken ønskes fortrinvist afholdt ved allerede etablerede danske virksomheder. Der kan dog også blive mulighed for praktik i Danmark, hvis den pågældende virksomhed beskæftiger sig med Afrika.

Januar: Bacheloropgave

For 15-20 udvalgte Afrika-specialestuderende.

Efter endt praktik skal du skrive og eksamineres i din bachelorogpave. Når du har bestået dine eksamener, opnår du en professionsbachelor i International Sales and Marketing – developing / emerging countries.

Kontaktperson

Birgitte Hvingel Jørgensen
Kontaktperson, Afrika-specialet

Tlf.: 72 69 14 15
bihj@ucn.dk