Studerende fortæller

Martin Bundgård Lind: "Det praktiske element som international handel og markedsføring på UCN tilbyder passer godt til min personlighed. Jeg bliver motiveret af at arbejde med virkelige problemstillinger, og praktikdelen giver desuden en god mulighed for at få afprøvet teori i praksis."

Hvorfor har du valgt at læse international handel og markedsføring?   

Jeg valgte studiet ud fra det praktiske og internationale perspektiv, som uddannelsen indeholder. Mange danske virksomheders eksistensgrundlag er baseret på eksportmarkeder, og vi er dybt afhængige af at være i stand til at observere og håndtere de markedsmekanismer, som hele tiden forandrer sig i vores omverden. Jeg finder det udfordrende og interessant at beskæftige mig med dette og mener ikke, at man bør begrænse sig til at arbejde nationalt, hvis der findes mere gunstige forhold uden for landets grænser.

Det praktiske element som international handel og markedsføring på UCN tilbyder passer godt til min personlighed. Jeg bliver motiveret af at arbejde med virkelige problemstillinger, og praktikdelen giver desuden en god mulighed for at få afprøvet teori i praksis.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Jeg drømmer om at arbejde i en international virksomhed og gerne med strategi som fokusområde. Strategiudvikling giver en god mulighed for at tænke kreativt, samtidig med at økonomiske og adfærdsmæssige forhold inddrages. Den kombination finder jeg spændende.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • Virkelige problemstillinger
  • Praktikophold
  • Gruppearbejdet

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • Gruppearbejdet på tværs af internationale og danske studerende
  • Selv at skulle finde problemstillinger i en given virksomhed
  • Faget statistik – som jeg generelt finder svært

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

Jeg er blevet mere fokuseret og seriøs omkring mit studie, end jeg tidligere har været. Uddannelsen har desuden givet mig mod på at starte egen virksomhed, hvor jeg kan anvende meget af det faglige fra studiet.

Hvordan er studiemiljøet?

Generelt godt. Klasseundervisningen giver et godt sammenhold blandt de studerende.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

At den praktiske vinkel er motiverende og giver nogle spændende cases, som i høj grad giver mulighed for at være innovativ.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer international handel og markedsføring?

De synes ofte at det lyder som en meget økonomisk orienteret uddannelse, men de fleste lader til at finde det spændende.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Det er vigtigt, at man kan tænke innovativt og kreativt, men altid inden for de rammer, som den enkelte problemstilling giver dig.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Jeg er blevet langt mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at have et bredt netværk i et virksomhedsperspektiv.