Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen international handel og markedsføring.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Sjette semester

Fag
Obligatoriske uddannelseselementer:
"Udvikling af salgsgrundlaget", "Det taktiske og operationelle salg" og "Implementering og opfølgning"

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,33

Antal studerende
55
Efterårssemesteret 2015

Første semester

Fag
Virksomhedens salgsgrundlag

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,6

Antal studerende
54

Tredje semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studerende
47

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Torben Gregersen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 49
tog@ucn.dk