Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen international handel og markedsføring.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

sjette semester

Fag
Obligatoriske uddannelseselementer:
"Udvikling af salgsgrundlaget", "Det taktiske og operationelle salg" og "Implementering og opfølgning"

Eksamensform
Mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,33

Antal studerende
55
Efterårssemesteret 2015

første semester

Fag
Virksomhedens salgsgrundlag

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,6

Antal studerende
54

Tredje semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,3

Antal studerende
47
Efterårssemesteret 2014

første semester

Fag
Virksomhedens salgsgrundlag

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,0

Antal studerende
95

Tredje semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Individuel mundtlig eksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,7

Antal studerende
60
Forårssemesteret 2014

andet semester

Fag
Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv

Eksamensform
Individuel mundtlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,5

Antal studerende
31

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Faglig studievejleder

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk