Uddannelsesmoduler

De aktuelle uddannelsesmoduler indeholder hvert sit tema og rummer 9 obligatoriske moduler og 1 valgfrit emneområde.

Semesteroversigt

1. semester (30 ECTS)

  • Branche og konkurrenter (15 ECTS)
  • Kunden som udgangspunkt (5 ECTS)
  • Innovation (5 ECTS)
  • Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

  • Udvikling af salgsgrundlaget (10 ECTS)
  • Gennemførende salg (5 ECTS)
  • Opfølgning (5 ECTS)
  • Valgfrit emneområde (10 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

  • Praktikophold (15 ECTS)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Faglig studievejleder

Louise Esko
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 45
loer@ucn.dk

Træffes onsdag kl. 9 - 14 i ulige uger

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind