Uddannelsesmoduler

De aktuelle uddannelsesmoduler indeholder hvert sit tema og rummer 9 obligatoriske moduler og 1 valgfrit emneområde.

Semesteroversigt

1. semester (30 ECTS)

 • Internationalt salg og marketing (11,5 ECTS)
 • Organisation, ledelse og supply chain (5,5 ECTS)
 • Økonomi (5 ECTS)
 • Jura (4 ECTS)
 • Videnskabsteori (4 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

 • Internationalt salg og marketing (6 ECTS)
 • Organisation, ledelse og supply chain (4,5 ECTS)
 • Økonomi (2,5 ECTS)
 • Jura (1 ECTS)
 • Videnskabsteori (1 ECTS)
 • Herudover er der et fordybelsesspor på 10 ECTS og et elective element (5 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

 • Praktikophold (15 ECTS)
 • Bachelorprojekt (15 ECTS)

Studievejledning

Torben Gregersen
Faglig studievejleder

Tlf.: 72 69 14 49
tog@ucn.dk