Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier på international hospitality managementuddannelsen.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

Du kan få adgang til top-up i international hospitality management via erhvervsakademiuddannelserne markedsføringsøkonom eller serviceøkonom. Disse udbydes også på UCN.

Udvælgelse af de studerende der kan optages i henhold til antal udbudte pladser sker i henhold til nedenstående optagelseskriterier.

Udvælgelseskriterier

  • Karakter opnået i afsluttende eksamensopgave
  • Motiveret ansøgningsbrev
  • Studierelevant erhvervserfaring
  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.