Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier på international hospitality managementuddannelsen.

Adgang via erhvervsakademiuddannelse

Du kan få adgang til top-up i international hospitality management via erhvervsakademiuddannelserne markedsføringsøkonom eller serviceøkonom. Disse udbydes også på UCN.

Har du en anden relevant erhvervsakademiuddannelse end ovenstående, er du er velkommen til at søge ind. Som fx finansøkonom har du mulighed for at søge om optagelse på international hospitality management på UCN.

Adgangen er dog ikke direkte, og du vil blive indkaldt til en samtale, hvor din motivation og forudsætninger for studiet afdækkes.

Udvælgelseskriterier

  • Karakter opnået i økonomi samt afsluttende eksamensopgave
  • Motiveret ansøgningsbrev
  • Studierelevant erhvervserfaring
  • Studierelevant udlandsophold (job, praktik eller studieophold)

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en af de adgangsgivende uddannelser, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med dem (for eksempel en anden relevant erhvervsakademiuddannelse), har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

 

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk

Træffes efter aftale

Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind