Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet.

Der er udgifter til studietur

På international hospitality management bliver der på 2. semester planlagt en studietur. Der planlægges en international studietur til kr. ca. 8.000 og en dansk studietur til kr. ca 1.000. Udover socialt samvær med dine holdkammerater byder turen på besøg hos virksomheder indenfor følgende virksomhedskategorier: turisme, hotel, restauration og oplevelsesøkonomi.

Et internationalt miljø

Da uddannelsen både kan læses på dansk og engelsk, er dagligdagen også præget af et internationalt miljø. Undervejs på studiet vil der være forskellige fællesarrangementer på tværs af nationaliteterne. Du har derfor mulighed for at øge kendskabet til andre kulturer og kontinuerligt forbedre engelskkundskaberne. 

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lone Møller Wejrum
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 88
lmw@ucn.dk