Studieophold i udlandet

Der er flere muligheder for at præge din uddannelse i en international retning.

I løbet af uddannelsen på UCN har du mulighed for at tage et ophold i udlandet. Du kan vælge at tage i praktik i udlandet i en eller flere virksomheder og / eller at studere i udlandet. De to typer ophold kan kombineres. Dog må den tid du tilbringer i udlandet ikke forlænge din studietid i Danmark.

Hvorfor tage til udlandet?

Hvad enten du vælger at tage i praktik eller læse i udlandet, vil du uden tvivl rykke dig – både på det personlige plan, men også fagligt. Du udvider din horisont, og dine faglige og sproglige kompetencer udvikles.

  • Det vil være en enestående mulighed for at prøve kræfter med dig selv, for at styrke og udvikle dine interkulturelle kompetencer – og fordi du ikke kan undgå kan vende retur med mere udsyn, end da du rejste ud.
  • Du giver dit CV et internationalt løft.
  • Det er vigtigt for størstedelen af virksomheder i dag, at deres ansatte har tilegnet sig interkulturelle kompetencer med den globale verden, som vi lever i.
  • Et ophold i udlandet fremmer dine evner til at anskue tingene på en nytænkende og anderledes måde.

Praktik i udlandet – en oplagt mulighed!

Vælger du et praktikophold i udlandet, får du indsigt i, hvordan en udenlandsk virksomhed fungerer og bliver derudover en del af et andet lands kultur. Du får sproglige og interkulturelle kompetencer, som du aldrig glemmer.

Samtidig får du mulighed for meget tidligt i din karriere at skabe netværk, som du højst sandsynligt kommer til at bruge i fremtiden, og du udvider dit virksomhedsnetværk. Et praktikophold i udlandet vil uden tvivl gavne dine karrieremuligheder i Danmark og i udlandet.

Du har i øvrigt ansvaret for at finde en praktikplads, men vores internationale koordinator støtter naturligvis op med råd og vejledning om visumregler, legatsøgninger, tidsfrister og meget mere.

Studier i udlandet - udvid horisonten

Vælger du at studere i udlandet, griber du en mulighed for at bo og studere med studerende fra hele verden og på denne måde udvide din horisont og danne internationale netværk. På samme tid kan du opleve og udforske det at bo i en anderledes kultur.

Økonomi

Du kan tage din SU med dig til udlandet, hvad enten du skal i praktik eller læse i udlandet. Du har også mulighed for at søge legater og fonde. På UCN har vi et Erasmus+ charter samt en række aftaler med udenlandske universiteter, som betyder, at vi kan sende vores studerende til andre europæiske og oversøiske lande for at læse et semester i løbet af studietiden. For nogle af aftalerne gælder det, at du som UCN studerende er fritaget for at betale studieafgift.

Internationalisering på uddannelsen

Med en uddannelse som denne, der retter sig mod den globaliserede verden, skinner der en tydelig internationalisering igennem på alle uddannelsens tre semestre.

Især andet semester rækker ud i verden med faget ”Kultur og gæsteforståelse”, og praktikopholdet giver dig en direkte mulighed for at træde ind i internationale virksomhedssammenhænge.

Også undervisningen bærer præg af internationaliseringen med inddragelse af resultater fra international forskning i forbindelse med eksempelvis litteratur, case/projektarbejde og gæsteforelæsninger.

UCN Double Degree

Uddannelser bliver i stigende grad globaliseret. Der er mange fordele ved at studere i udlandet i en periode. Størstedelen af de studerende, der læser i udlandet er af sted i et enkelt semester, men nu er det muligt at læse to eller flere semestre i udlandet. Dette kaldes UCN Double Degree.

UCN har etableret flere muligheder for, at du som studerende kan tage en international uddannelse. En af de mest udfordrende muligheder er udviklingen af disse Double Degree uddannelser i samarbejde med oversøiske partnere.

Det internationale kontor

Du er altid velkommen til at kontakte den internationale koordinator på din adresse for at få yderligere information.

Når du som studerende skal rejse ud i verden på studie- eller praktikophold, vil den internationale koordinator ligeledes kunne hjælpe dig med praktiske informationer om fx legatsøgning, visumregler, deadlines og meget andet. 

Find mere inspiration og information

Det internationale kontor

Janni Østergaard Nielsen
International koordinator

Tlf.: 72 69 13 56
jaon@ucn.dk

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.