Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen i international hospitality management.

Uddannelsen i international hospitality management tager 1½ år og er fordelt på 3 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

Temaer på 1. semester:

 • Tema 1: Medarbejder og organisationsudvikling (12 ECTS)
 • Tema 2: Virksomhedsdrift (13 ECTS)
 • Lokalt fagelement: Employability (5 ECTS)
2. semester

Temaer på 2. semester: 

 • Tema 3: Hospitality og værtskab (14 ECTS)
 • Tema 4: Strategisk værdiskabelse (11 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
3. semester

3. semester består af: 

 • Praktik (15 ETCS)
 • Bachelorprojekt (15 ETCS)

Nationale- og lokale fagelementer

Uddannelsen er struktureret med en række nationale- og lokale fagelementer, der binder uddannelsen sammen.

Læs mere om fagelementer

Følgende nationale- og lokale fagelementer er obligatoriske for uddannelsen:

 • Ledelse og organisation
 • Økonomi
 • Kultur- og gæste forståelse
 • Hostmanship
 • Strategi
 • Metode
 • Jura
 • Salg og markedsføring

Læs online

Uddannelsen udbydes også som onlineuddannelse, hvis du ønsker mere fleksibilitet. Studieformen stiller også krav til dig, da du gennemfører på samme vilkår som alle andre.

Læs mere om online uddannelse i international hospitality management.


Praktik

På uddannelsen i international hospitality management skal du på 3. semester i praktik i 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen. Praktikopholdet kan afvikles i udlandet såvel som i Danmark.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra international hospitality management arbejder.

I løbet af studiet inviteres gæsteforelæsere f.eks. fra erhvervslivet på besøg som et vedkommende bidrag til undervisningen.


Studieformer

Undervisningen på international hospitality management er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde, der giver et godt samspil mellem dig, dine medstuderende og underviserne.

Internationalisering på uddannelsen

Undervisningen bærer præg af internationaliseringen med inddragelse af resultater fra international forskning i forbindelse med eksempelvis litteratur, case/projektarbejde og gæsteforelæsninger.

Derudover bliver du sprogligt forberedt på den globaliserede verden, da undervisningen foregår på dansk på 1. semester og på engelsk på 2. semester. Derfor kan du også forvente anbefalet litteratur på engelsk.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen i international hospitality management er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen i international hospitality management har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til udlandet med international hospitality management

Som studerende på international hospitality management får du adgang til verdens førende hospitality netværk, Hosco, hvor du kan søge praktikpladser og job blandt mere end 1400 globale arbejdsgivere.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Lone Møller Wejrum
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 13 88
lmw@ucn.dk