Studerende fortæller

Mathias Højbo: "Jeg vil klart anbefale den, men jeg vil også sige, at man skal være opmærksom på at uddannelsen retter sig mod turisme- og hotelbranchen, så derfor vil jeg mene man skal have en konkret interesse i de brancher."

Hvorfor har du valgt at læse international hospitality management?   

Jeg valgte at læse international hospitality management (IHM), da jeg i 2014 stiftede rejseselskabet Young Adventurers sammen med min partner. Efter at have afsluttet min erhvervsakademiuddannelse i markedsføring, innovation og entrepreneurship ville jeg øge min viden og kompetencer inden for den branche, hvor jeg havde startet virksomhed. Jeg forventede derfor, at uddannelsen kunne give mig flere kompetencer inden for turisme m.m.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Jeg drømmer om at arbejde med mange ting! Jeg har Young Adventurers, som jeg selvfølgelig forventer at kunne fortsætte med at arbejde på. Derudover har jeg lige brugt 4 måneder mere i Tanzania, som har givet en masse flere muligheder for iværksætteri osv. i landet. Jeg drømmer om at arbejde med noget som gør mig glad at arbejde med, som giver mening og som udfordrer mig.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • International (netværk etc.)
  • Engagerede undervisere
  • Praktisk orienteret

Nævn tre ting, der har udfordret dig

  • Undervisningen er udfordrende på den gode måde
  • Tid (Til både uddannelse og forretning)
  • Nye muligheder

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

På det personlige plan har jeg klart flyttet mig på mit engelsk. Jeg betragtede mig selv som nogenlunde til engelsk, før jeg startede på IHM, men har forbedret det væsentligt både skriftligt og mundtligt. Derudover har jeg fået mange nye gode venskaber, som tæller mange forskellige nationaliteter, hvilket også giver et godt professionelt netværk.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet har været godt, jeg har som sagt fået mange nye venskaber og bekendtskaber, hvilket selvfølgelig også har givet mange gode stunder udenfor UCN. På selve UCN er studiemiljøet fint, der er højt til loftet, gode klasseværelser, moderne og rummeligt.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Jeg vil klart anbefale den, men jeg vil også sige, at man skal være opmærksom på at uddannelsen retter sig mod turisme- og hotelbranchen, så derfor vil jeg mene man skal have en konkret interesse i de brancher. Jeg vil sige, at vi har kompetente undervisere, som også er engageret i os som studerende, støtter os i studielivet, men også i privatlivet hvis der er brug for det og ikke mindst i erhvervslivet.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer international hospitality management?

Folk siger typisk: ”Hold da op, det lyder fancy!”. Dertil svarer jeg, at måske lyder det fancy, men vi lærer rigtig meget omkring lige præcis hospitality og management. At det giver god mening, at den har en engelsk titel, da netop det internationale perspektiv er utroligt givende på uddannelsen.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Der er flere ting jeg mener der er et ”Must have”, men hvis jeg skal vælge én ting skal det være ”evnen til at være nysgerrig”. Hvis man er nysgerrig og tør at være nysgerrig får man rigtig meget ud af denne uddannelse. Sådan som der undervises på UCN, handler det netop om interaktion mellem de studerende og underviserne. Jo mere aktivitet der er, jo bedre undervisning. Hvis man er nysgerrig får man mere viden, større netværk, flere venskaber og bedre muligheder.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Der har været mange, men vi havde en rigtig god studietur på 5. semester til Italien. Vi var en rigtig god gruppe af sted, gode undervisere og et spændende projekt. Vi havde en rigtig sjov tur og blev rystet endnu bedre sammen, end vi var i forvejen!
Derudover har jeg lige været i praktik i Young Adventurers i Tanzania og Zanzibar, hvor jeg havde to andre praktikanter med fra mit studie. Jeg har lige haft besøg af en af mine undervisere, med henblik på praktikpladser og øvrige muligheder for UCN i Tanzania og Zanzibar. Mange gode oplevelser, venskaber og minder er skabt.