Studiemiljø

Uddannelsen er kendetegnet ved en række af faglige og sociale arrangementer.

Fagligt som socialt miljø

På UCN er vi af den overbevisning, at en velafbalanceret blanding af de faglige og sociale aspekter danner de bedste rammer omkring miljøet på en uddannelsesinstitution. Vi stræber således efter at opbygge et innovativt og vidensgenererende miljø, som er kendetegnet ved et højt fagligt og socialt niveau.

For at efterleve denne overbevisning er international hospitality management uddannelsen kendetegnet ved en række af faglige og sociale arrangementer såsom introduktionsforløb, virksomhedsbesøg, gæsteundervisere, studiebesøg, studieture, sportsdag og diverse festlige arrangementer. Læs også om faglige og sociale tilbud på tværs af UCN.

Faste tiltag

Udover disse arrangementer er nedenstående tiltag en fast bestanddel af studiemiljøet på UCN's international hospitality management-uddannelse:

Studietur på 2. semester

På 2. semester arrangerer vi en studietur for dig og dit hold. Formålet med studieturen er at give dig et anderledes og internationalt input fra hospitality sektoren samt udvide din faglige viden.

Turen har en varierende varighed, og destinationen skifter ligeledes fra år til år. For tidligere hold er turen fx gået til Miami, London, Italien og Dubai. Udover socialt samvær med dine holdkammerater byder turen på besøg ved mellem 9 og 12 virksomheder indenfor følgende virksomhedskategorier: turisme, hotel, restauration og oplevelsesøkonomi.

Læse- og studiegruppe

Du vil i starten af dit studie komme i en læse- og studiegruppe på 4-5 personer. Skemaet indeholder plads til studiefordybelse i læsegrupperne. Vi anbefaler kraftigt du prioriterer din læsegruppe og sørger for at bidrage positivt og konstruktivt.

Holdkoordinatorer

Vi værdsætter en tæt dialog med alle studerende. Derfor vil du også opleve, at der bliver afholdt informations- og feedback møder med dit hold, hvor din holdkoordinator giver information og udveksler oplevelser, der har været på studiet. Det gælder både gode og mindre gode oplevelser – for både jer og os.

Du er velkommen til at komme med input til indholdet af timerne. Sammen gør vi hinanden bedre!

Studienævn

På uddannelsen har vi vore eget studienævn, hvortil hvert hold udvælger en repræsentant samt en suppleant. På studiet varetager repræsentanter for studienævnet et sundt fagligt og socialt studiemiljø blandt medstuderende. Man kan også kalde det et ”talerør” fra holdet til holdkoordinatoren og studielederen.

Repræsentanter vil blive inviteret med til uddannelsesudvalgsmøder, hvor uddannelsen konstant videreudvikles og optimeres. Studerende der har været med i studienævnet får bevis for dette som supplement til eksamensbeviset.

Evaluering af undervisningen

Som et vigtigt led i vores ambition om konstant at udvikle og forbedre uddannelsen spiller du en vigtig rolle. Efter afslutningen af et uddannelsesmodul vil du modtage et evalueringsskema over din skole e-mail. Det er vigtigt, at du giver dig tid til at besvare spørgeskemaet, så vi får en melding på, hvad vi gør godt, og hvor vi har forbedringspotentiale! Din holdkoordinator vil bruge et møde på at tale resultaterne for ”generelle forhold på uddannelsen” igennem mens evaluering af selve undervisningen foretages i samarbejde med underviseren selv.

Semestersamtaler

På hvert semester vil du blive indkaldt til en semestersamtale. Samtalen afholdes som hovedregel af din holdkoordinator, men kan også afvikles af andre undervisere fra teamet. Det primære i semestersamtalen er temaet: ”Hvordan anvender jeg mit fulde potentiale under min studietid?”. Underviseren sparrer og coacher dig til optimering af din studieindsats.

Et internationalt miljø

Et andet centralt aspekt ved denne uddannelse er, at international hospitality management er en af de UCN uddannelser, som udgøres af både danske og internationale studerende. Det betyder, at du vil befinde dig i et internationalt og multikulturelt miljø på uddannelsesstedet.

Du får mulighed for at få indblik i andre kulturer gennem studiets fællesarrangementer og derved tilegne dig viden, som kan bruges i forhold til en international erhvervsmæssig karriere.

Viden, innovation og udvikling

Det studiemiljø, der omgiver de studerende på international hospitality management-uddannelsen , er et af de essentielle udgangspunkter for at skabe viden, innovation og udvikling. På UCN stræber vi efter at opsætte de bedst mulige rammer, når de studerende skal tilegne sig ny viden, som kan bruges innovativt, så de udvikler deres egenskaber og kompetencer både på det faglige og sociale plan.

Vores mål med UCNs studiemiljø er med andre ord at skabe de bedst mulige omgivelser, der opbygger de faglige og sociale rammer omkring en god studietid, hvilket vi anser som det bæredygtige fundament for fremtiden.

Læs om Campus Hobrovej

Uddannelsen international hospitality management foregår på Campus Hobrovej, hvor de øvrige UCN business uddannelser også har til huse. Læs om de forskellige faciliteter på Campus Hobrovej og bliv klogere på alt fra parkering, studieadministration, boghandel, bibliotek, café med videre.

Studiekalender 2019-2024

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.