Vil du være førende i IT-sikkerhed?

Ny professionsbacheloruddannelse i IT-sikkerhed starter september 2020.

Er du datamatiker eller IT-teknolog, kan du tage en professionsbacheloruddannelse i IT-sikkerhed. Som professionsbachelor i IT-sikkerhed bliver du specialist i bl.a. cyber- og netværkssikkerhed samt IT-sikkerhedsgovernance.

Du bliver klædt på til at arbejde med it-sikkerhed i et professionelt miljø, hvor du som ekspert skal arbejde med analyse af bl.a. netværks- og softwaresikkerhed. Endvidere får du kompetencer til at implementere IT-sikkerhedstiltag samt at agere på sikkerhedsbrud.

Du kommer til at arbejde med risikoanalyse og håndtering, katastrofeberedskab samt genoprettelse til daglig drift efter IT-sikkerhedshændelser.

UCN-adresse
Aalborg: Sofiendalsvej 60

Varighed

1½ år

Sted

Aalborg

Campus

Sofiendalsvej

Sprog

Dansk

Praktik

10 uger

Studiestart

September

Se også disse uddannelser

Den relaterede uddannelse datamatiker

Datamatiker

Som datamatiker kan du designe og programmere it-systemer samt arbejde med databaser. å uddannelsen får du indsigt i programmering og konstruktion af it-systemer, og du vil lære at kode i bl.a. Java og C# og designe databaser.

Læs mere om uddannelsen til It-teknolog

IT-teknolog

Som it-teknolog arbejder du med den nyeste teknologi inden for computere, elektronik og computernetværk. Du bliver i stand til at analysere og omsætte en virksomheds behov inden for netværks- og elektronikområdet til tekniske løsninger.

Studievejledning

Henrik Munk Hvarregaard
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 03
hemh@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.