Generel studievejleder

Gitte Carstens
72 69 13 30
gc@ucn.dk

Faglig studievejleder

Steffen Vutborg
72 69 16 33
svu@ucn.dk