Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til IT-teknolog.

Uddannelsen til IT-teknolog tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester
 • Netværksteknologi
 • Indlejrede systemer
 • Programmering
 • Projektstyring og forretningsforståelse
2. semester
 • Netværksteknologi
 • Indlejrede systemer
 • Programmering
 • Projektstyring og forretningsforståelse
3. semester

Valgfag:​

 • Enterprise netværk
 • Internet of Things
 • Cloudcomputing
 • IT-sikkerhed
 • Valgfag
4. semester
 • Praktik
 • Afsluttende eksamensprojekt

Temabaseret og projektorienteret undervisning

Selvom uddannelsen er bygget op af en række fag, vil du i praksis komme til at arbejde med teorierne i relation til forskellige temaer i løbet af semestret. Et tema varer cirka 1 måned og munder ud i et projekt, hvor du bringer viden fra alle semestrets fag i anvendelse.

Eksempel på tema: Digitalt Stegetermometer

På første semester kan du f.eks. få til opgave af udvikle et digitalt stegetermometer, som kan måle og levere data via et trådløst netværk. Det vil i praksis sige, at du både skal lære at samarbejde i en projektgruppe (projektstyring), finde den rette teknologi til formålet, opsætte og programmere den nødvendige software. og til sidst præsentere et samlet bud for resten af holdet. I processen vil du trække på viden fra alle fag på semestret og undervisningen vil være tilrettelagt mod temaet.


Praktik

På uddannelsen til IT-teknolog skal du på 4. semester i praktik i ca. 10 uger. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Her bliver uddannelse til virkelighed

Praktikken foregår typisk i små og mellemstore virksomheder. Det kan f.eks. være i udviklingsvirksomheder eller konsulenthuse. Mange mener, at praktikken er et af de allerbedste elementer i uddannelsen. Her får du testet dit drive og seriøsitet omkring din faglighed.

Hvad laver man i praktikken som IT-teknolog?

Mads skal hacke kunderne

Hvor skal du i praktik?

Combitech Danmark i Ballerup.

Hvilke opgaver forventer du at få?

Jeg har fået lov til at være en del af Combitech’s penetration testing hold. Det vil sige, at jeg skal være med til at prøve at hacke Combitech’s kunders IT, for at vi kan finde svagheder i dem og hjælpe dem med, hvordan de kan blive mere sikre.

Hvad glæder du dig mest til i praktikken?

Jeg glæder mig til at få hands-on erfaringer og arbejde sammen med erfarne folk i et professionelt miljø. Derudover glæder jeg mig også til at blive udfordret og få lov til at hacke uden at komme på kant med loven.

Rune får stort ansvar i nyt start-up

Hvor skal du i praktik?

Jeg skal i praktik hos nogle unge studerende på AAU, som er ved at starte en virksomhed op inden for vertical gardening.

Hvilke opgaver forventer du at få?

Jeg forventer selv at tage et stort ansvar i udformning og udførelse af opgaverne. Da der ikke er nogen ekspertise inden for mit område, internt i virksomheden.

Hvad glæder du dig mest til i praktikken?

Jeg glæder mig mest til at se, om det kan lykkes at koble flere forskellige fagområder sammen til en større helhed og få grænsefladerne til at mødes.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor IT-teknologer arbejder.

Oplæg fra virksomheder i undervisningen

Uddannelsen inviterer jævnligt virksomheder på besøg på UCN for at holde oplæg. Her fortæller de om deres faglige specialer, og hvordan de som virksomhed kan bruge en IT-teknolog. Nogle gange afholder virksomhederne også workshops om det emne, de er specialister indenfor.

Du kommer på internationale messer

For at få indblik i den nyeste viden, er de studerende på uddannelsen på besøg på internationale messer. De seneste år har det været ”Hannover Messe” i Tyskland og ”Infosecurity Denmark” i København. Begge messer er med til at opdatere både studerende og undervisere på udviklingen i IT- og elektronikbranchen.

Få en mentor at sparre med

Mentorordningen er et tilbud til engagerede studerende på IT-uddannelserne, hvor du kobles sammen med en mentor fra erhvervslivet. Du skal ansøge om at blive en del af ordningen. Formålet er at få sparring på faglige udfordringer, mål og karriereønsker. Du får mulighed for at udvide dit netværk og få indblik i branchen og de krav, den stiller til dig.

Du får mere information om mentorordningen efter studiestart.

MatchMaking hjælper dig på vej til praktik og job

To gange årligt kan du møde mange virksomheder face-to-face på Campus Sofiendalsvej til en stor, fælles virksomhedsmesse kaldet MatchMaking. Her kan du blive klogere på praktik, job og samarbejdsmuligheder. Messen kombineres med foredrag og andre tiltag, der skal gøre det nemmere for virksomheder og studerende at finde hinanden.

Matchmaking messe på Campus Sofiendalsvej er et årligt tilbagevendende arrangement.


Studieformer

På uddannelsen til IT-teknolog foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie, projektarbejde og besøg af gæsteundervisere.

En afvekslende hverdag og hands-on i laboratoriet

På uddannelsen arbejdes der fortrinsvis i grupper omkring temaer og projekter i undervisningen. Dagene er bygget op som en vekslen mellem teoretisk og praktisk introduktion om formiddagen og opfølgende øvelser om eftermiddagen i grupper. Der er i studiet fokus på learning by doing og at få teorier omsat i hands-on øvelser.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Uddannelsen til IT-teknolog er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Sofiendalsvej.


Udlandsophold

På uddannelsen til IT-teknolog har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Steffen Vutborg
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 33
svu@ucn.dk