Uddannelsens indhold

Uddannelsen til it-teknolog varer 2 år, hvoraf 10 uger foregår i praktik.

Praksisnær uddannelse

It-teknologuddannelsen er en uddannelse, hvor teori kobles til praksis gennem projektarbejde i et tidssvarende laboratoriemiljø.

I laboratoriemiljøet findes der fx prototypeværksted, måleinstrumenter, komponenter til prototypefremstilling, udviklingskit (microcontroller, FPGA, DSP), krydsfelt med eksperimentelle netværk og netværkskomponenter, serverpark med mere.

Programmering sker på din egen PC, som er en del af den obligatoriske bogpakke, der er et krav for at deltage på uddannelsen.

Vi leverer gratis software i uddannelsestiden og har aftaler med bl.a. Microsoft Academic Alliance, OrCad og Mathcad.

Undervisnings- og arbejdsformer

På uddannelsen til it-teknolog anvender vi en bred vifte af undervisningsformer, der til sammen skal understøtte og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen.

De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning og projektarbejde i grupper. 

Du kommer derfor til at arbejde i studiegrupper, studere på egen hånd, løse individuelle opgaver og projekter, fremlægge i grupper og for hele holdet. Som studerende vil du også skulle arbejde med fx tværfaglige temaforløb.

For at medvirke til uddannelsens internationalisering vil dele af undervisningen foregå på engelsk, og mange materialer er på engelsk.

Fælles for alle disse aktiviteter er, at vi altid forsøger at opstille (eller hjælper med at opstille) klare mål for læringsaktiviteterne.

Aktiviteter

Endvidere tilbyder vi forskellige aktiviteter, der kan medvirke til at fremme din læring: ekstra programmering, ”lektieværksted” og individuel vejledning og coaching.

I undervisningen er der fokus på de arbejdsprocesser, der anvendes indenfor området for herigennem at understøtte udviklingen af professionens færdigheder og kompetencer.

Læs mere  

Læs mere om it-teknologuddannelsen i studieordningen.

Studievejledning

Steffen Vutborg
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 33
svu@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.