Praktik

I det 10 ugers praktikforløb på 4. semester arbejder du med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner.

På uddannelsen til it-teknolog er du under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder.

Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlaget for dit afgangsprojekt.

Du kan tage dit praktikophold i Danmark eller udlandet - læs mere om studieophold i udlandet.

Retningslinjer for praktikken

Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken fastlægger du mål for netop dit personlige læringsudbytte af praktikperioden. Målet skal godkendes af UCN.

Virksomhedspraktikken kan sidestilles med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som du som færdiguddannet må forventes at møde i dit første job.

Praktik og SU

Praktikopholdet er SU berettiget. 

Studievejledning

Steffen Vutborg
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 33
svu@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.