Studieretning - netværk

Få indblik i studieretningen netværk på uddannelsen it-teknolog.

1. semester

 • Netværk
 • Elektronik
 • Programmering
 • Mikroprocessor
 • Virksomhedsteknik
Læs mere om 1. semester

I første periode af 1. semester arbejdes der med grundlæggende emner fra studieretningen netværk.

Fag:

 • Netværk
 • Operativsystemer
 • Computerarkitektur

I anden periode af 1. semester arbejdes der med grundlæggende emner fra studieretningen elektronik.

Fag:

 • Elektronik
 • Mikroprocessorteknik
 • Programmering
 • Virksomhedsteknik

2. semester

 • Netværk
 • Operativsystemer
 • Programmering
 • Rådgivning og konsulent
 • Virksomhedsteknik
Læs mere om 2. semester

I 2. semester arbejdes der med videregående emner fra studieretningen netværk, hvor der er mulighed for fordybelse i den valgte studieretning.

Fag:

 • Netværkssystemer
 • Netværksmanagement
 • Operativsystemer

3. semester

 • Database
 • Netværk
 • Specialisering
Læs mere om 3. semester

I første periode af 3. semester arbejdes der med videregående emner fra studieretningen netværk, hvor der er mulighed for fordybelse i den valgte studieretning.

Fag:

 • Databaser
 • Programmering
 • Specialer
 • Netværk

Anden periode af 3. semester er til en yderligere specialisering inden for studieretningen.

Normalt består de valgfrie uddannelseselementer af 2-3 valgfagsmoduler. Du udarbejder en individuel specialeplan, som indeholder en foreløbig beskrivelse af hvilke emner, du ønsker at arbejde med i specialiseringsdelen.

UCN udbyder på baggrund heraf et antal valgfagsmoduler. Herefter udarbejder du din endelige specialiseringsplan, som skal indeholde en nærmere beskrivelse af de valgte emner, en oversigt over hvilke aktiviteter (herunder valgfagsmoduler), som indgår i og en tidsplan for specialiseringsforløbet.

Specialiseringsforløbet skal godkendes af UCN.

Emnet (emnerne) skal gå videre – enten i dybde eller i bredde – end de, der indgår på uddannelsen i øvrigt.

4. semester

 • Praktik
 • Afgangsprojekt
Læs mere om 4. semester

Praktik
Praktikopholdet er i en virksomhed, hvor du arbejder med relevante problemstillinger herfra.

Afgangsprojekt
Afgangsprojektet er kronen på værket. Du skal under forløbet med afgangsprojektet kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for din studieretning. Opgaven formuleres af dig i samarbejde med en virksomhed.

Eksempler på afgangsprojekter:

 • Web-baseret administrationssystem
 • Seneschal - En karakterdatabase
 • Internethandel
 • Personal Info Database
 • Graphic module library

Studievejledere

Steffen Vutborg
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 33
svu@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.