Uddannelsen i tal

Se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen it-teknolog.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,71

Antal studerende
17

Fjerde semester

Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,18

Antal studerende
17
Efterårssemesteret 2015

Tredje semester

Fag
Specialisering

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,47

Antal studerende
17
Fag
Teknologi-prøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,88

Antal studerende
17
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
1. årsprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
22

Fjerde semester

Fag
Praktikprøve

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,95

Antal studerende
17
Fag
Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,5

Antal studerende
17

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Steffen Vutborg
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 33
svu@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.