Uddannelsens opbygning

Bliv klogere på opbygningen af uddannelsen til it-teknolog.

IT-teknologuddannelsen består af 4 semestre.

1. Semester

 • Netværksteknologi
 • Indlejrede systemer
 • Programmering
 • Projektstyring og forretningsforståelse

2. Semester 

 • Netværksteknologi
 • Indlejrede systemer
 • Programmering
 • Projektstyring og forretningsforståelse

3. Semester

Valgfag:

 • Internet of Things (IoT)
 • Cloudcomputing og sikkerhed

4. Semester

 • Praktik
 • Afsluttende eksamensprojekt

 

Beskrivelse af fagelementer

Nedenfor kan du læse beskrivelser af fagelementerne. Hvis du skulle have spørgsmål til fagelementerne eller uddannelsens struktur, er du velkommen til at kontakte studievejlederne.

Netværksteknologi

indeholder netværks- og serverteknologier, operativsystemer, netværkssikkerhed, kommunikation herunder protokoller og services. Fagområdet indeholder også design og anvendelse af netværk og netværksbaserede/cloud løsninger. Generelt arbejdes der med design, udvikling, test og dokumentation samt formidling af sikre og bæredygtige løsninger.

Indlejrede systemer

indeholder signalhåndtering, kompetentteknologi, kommunikation, Internet of Things-teknikker, protokoller, interfacing, udvælgelse og anvendelse af indlejrede systemer samt komponenter i integrerede løsninger. Fagområdet arbejder generelt med design, udvikling, test og dokumentation samt formidling af sikre og bæredygtige løsninger.

Programmering

Fagområdet indeholder grundelementer i programmering, anvendelse af miljøer og datahåndtering samt design, udvikling, test og dokumentation af løsninger.

Projektstyring og forretningsforståelse

indeholder innovation, projektstyring, økonomi, kvalitets- og ressourcestyring, rådgivnings- og konsulentfunktion samt dokumentation og formidling.

Valgfag

Uddannelsens 3. semester består udelukkende af lokale fagelementer udmøntet i to valgfag. Valgfagene er tilrettelagt for at tilgodese lokale og regionale behov. Du kan således vælge ét valgfag indenfor enten Internet of Things eller Cloudcomputing og sikkerhed, på dit tredje semester.

Praktik og afsluttende eksamensprojekt

Uddannelsen afsluttes i tæt samarbejde med en eller flere virksomheder, hvor praktik- og hovedopgaveforløb foregår.

Studievejledning

Steffen Vutborg
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 16 33
svu@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.