Gymnasial eksamen

Du skal bruge en gymnasial eksamen for at blive studerende på UCN - her kan du læse om hvad den indebærer. 

En gymnasial eksamen er:

  • Studentereksamen (stx)
  • Højere forberedelseseksamen (hf)
  • Højere handelseksamen (hhx)
  • Højere teknisk eksamen (htx)
  • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
  • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland og eksamen fra Duborgskolen
  • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
  • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option International Baccalauréat (OIB)
  • Udenlansk eksamen mv., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som den ansøgte institution har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Optagelseskvotienten er eksamensgennemsnittet på beviset for den gymnasiale eksamen eller eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen.

Eksamensgennemsnittet bliver justeret med faktor 1,03, hvis man under uddannelsen har taget et ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende gymnasiale uddannelse som erstatning for et fag på et lavere niveau. .

Eksamensgennemsnittet justeres med faktor 1,06, hvis man under uddannelsen har taget to ekstra fag på det højeste niveau i den pågældende gymnasiale uddannelse som erstatning for et fag på et lavere niveau.

Bonus for tidlig studiestart

Du kan få ganget dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse i kvote 1 med en adgangsgivende eksamen, der senest er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret.

Læs mere på UddannelsesGuiden

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind