Efter- og videreuddannelse

Flere og flere jordemødre vælger efter nogle år i klinisk praksis at efter- eller videreuddanne sig. Dels stilles der i det daglige arbejde som jordemoder krav om fortsat udvikling af faglige kompetencer og viden, dels får nogle jordemødre lyst til at forske og tage en akademisk uddannelse.  

Videreuddannelsesmulighederne er mange. Det kan være kurser eller forløb, hvor du specialiserer dig inden for et jordemoderfagligt område - fx som scanningsjordemoder, hvor du skal certificeres som scannør, eller i akupunktur i forbindelse med fødsler. Det kan også være diplomuddannelser, mastergrad, kandidateksamen eller en ph.d., som udbydes af universiteterne. Flere og flere jordemødre er i gang med forskningsprojekter.

Diplomuddannelser og kurser

Ved UCN kan du både tage særlige efteruddannelseskurser for jordemødre og kurser og uddannelser, der henvender sig mere bredt til sundhedsfagligt uddannede.

Læs mere om kurser og diplomuddannelser på UCN act2learn for jordemødre og sundhedspersonale generelt 

Kandidat og master

Som professionsbachelor i jordemoderkundskab kan du blandt andet tage en master- eller kandidatgrad på Aalborg Universitet.