Gå til hoved indhold

Jordemoder

Uddannelsen til jordemoder er en 3½ årig professionsbachelor, hvor du lærer om graviditet, sundhedsfremme, fødsel og barsel.
  • Professionsbachelor

  • 3,5 år

  • Aalborg

  • Studiestart i september og februar

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til jordemoder.

Uddannelsen til jordemoder består af 7 semestre. Et semester varer mellem 18 og 24 uger.

Halvdelen af studietiden består af teoretisk undervisning på UCN. Den anden halvdel af klinisk undervisning (praktik) ved fødeafdelinger i de nord- og midtjyske regioner.

Få et overblik over, hvornår du får teoretisk undervisning, og hvornår du er i praktik (PDF).

Læs mere om de enkelte semestre

Teoretisk undervisning

Den teoretiske undervisning skal bl.a. give dig viden og færdigheder til at kunne analysere, forstå, begrunde og udvikle jordemoderpraksissen. Både den teoretiske og kliniske undervisning tilrettelægges, så du som studerende lærer at analysere og bearbejde problemer, udvikler kritisk analytiske evner og handlekompetence.

Gennem studiet udvikler du dine personlige kvalifikationer og lærer at integrere teoretiske og praktiske kundskaber som grundlag for at analysere og forholde dig kritisk til jordemoderpraksis. Du bliver i stand til selvstændigt at kunne tage stilling og handle inden for jordemoderens ansvarsområde.

I den teoretiske del af uddannelsen er der opgaver og prøver. De skal afleveres og beståes, inden du kan indstille dig til prøven ved afslutning af modulet. Nogle prøver bedømmes bestået / ikke bestået, mens andre bedømmes efter 7- trinsskalaen.

Du får teoretisk undervisning i fag fra følgende fagområder:

Udlandsophold

På uddannelsen har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et kortere eller længere studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Overalt i verden fødes der børn, hvortil der kræves uddannede jordemødre. Som jordemoderstuderende har du gode muligheder for at stifte bekendtskab med andre og mere eksotiske fødekulturer end dem, vi kender fra Danmark.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.