Gå til hoved indhold

Jordemoder

Uddannelsen til jordemoder er en 3½ årig professionsbachelor, hvor du lærer om graviditet, sundhedsfremme, fødsel og barsel.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som jordemoder.

Som jordemoder er der jobmuligheder flere steder. Jordemoderen er uddannet til og arbejder i reglen både med gravide, fødende og barselkvinder og deres familier.

I dag foregår ca. 98% af fødslerne i Danmark på sygehus eller fødeklinik og de resterende ca. 2% i hjemmet. Den gravide kvinde vælger selv, hvor hun vil føde sit barn, og jordemoderen har pligt til at assistere hende under fødslen i hjemmet eller på hospital.

Hvad arbejder en jordemoder med?

En jordemoder arbejder med kvinder og familier, der venter barn. Hun støtter under fødslen og er også den, der støtter, vejleder og giver omsorg til mor og barn i perioden efter fødslen.

Arbejdet er en intens blanding af at være sammen med mennesker, der oplever noget helt enestående – deres barns fødsel – og et dagligt mere rutinepræget arbejde – som fx at skrive journal og udfylde fødselsanmeldelser som jordemoderen skal sende til bl.a. folkeregistret sundhedsplejerske og Sundhedsstyrelsen.

Som jordemoder skal man være indstillet på at arbejde på alle tidspunkter af døgnet året rundt. Arbejdsindhold og -tempo er afvekslende og uforudsigeligt. Det er en livsstil, der kræver, at jordemoderen er klar og åben over for de krav og opgaver, der stilles til hende. Derfor er det også vigtigt, at jordemoderen er både fysisk og psykisk stærk.

Når graviditet, fødsel og barsel forløber uden komplikationer varetager jordemoderen selvstændigt dette arbejde. Hvis hun skønner der er ved at opstå komplikationer skal hun henvise til og samarbejde med en læge. Jordemoderen samarbejder også med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, fysioterapeuter og sagsbehandlere.

Hvad laver en jordemoder?

  • Som ”basisjordemoder” arbejder man tilknyttet et fødested. De fleste steder med konsultation én gang om ugen, fødselsforberedelse og vagter på fødegangen.
  • Det er også muligt at etablere sig som jordemoder med selvstændig praksis med egne klienter eller på privat fødeklinik.
  • Som jordemoder kan man arbejde på et barselsafsnit på et hospital og altså udelukkende have med barselskvinder og deres nyfødte at gøre.
  • Jordemødre kan også arbejde på hospitalsafdelinger med genetisk rådgivning af gravide kvinder. Her vejleder de forældre, der har risiko for at få et barn med medfødte misdannelser.
  • Enkelte jordemødre er tilknyttet Mødrehjælpen eller andre steder der arbejder med rådgivning og vejledning af gravide og fødende kvinder.
  • Nogle jordemødre vælger efter nogle år i klinisk praksis at arbejde som underviser enten ude i praksis eller på en af landets tre jordemoderuddannelser. For at blive underviser skal du både have klinisk erfaring og pædagogisk efteruddannelse samt en master- eller kandidatgrad.
  • Flere steder i landet ansættes jordemødre til at varetage Sundhedsstyrelsens tilbud om risikovurdering af det ufødte barn og undersøgelse af barnets vækst og trivsel på indikation. Dette kræver en specialuddannelse som certificeret scannør.

Brug din uddannelse i udlandet

Der er rig mulighed for at rejse til udlandet og bruge sin jordemoderuddannelse. Særligt i lavindkomstlande er der behov for jordemødre. Her vil man typisk få arbejde gennem en NGO (non governmental organization), der er engageret i udviklings og/eller nødhjælpsarbejde.

Der stilles ikke de samme krav til jordemødre i alle lande. Hvis du ønsker at arbejde som jordemoder i udlandet, kan du ved de enkelte landes ambassader få information om dine muligheder med en dansk jordemoderuddannelse.

Efter- og videreuddannelse

Diplomuddannelser og kurser for jordemødre

Ved UCN kan du både tage særlige efteruddannelseskurser for jordemødre og kurser og uddannelser, der henvender sig mere bredt til sundhedsfagligt uddannede.

Kandidat- og master-uddannelser

Som professionsbachelor i jordemoderkundskab kan du også tage en master- eller kandidatgrad på universitetsniveau. Du skal du altid undersøge dine konkrete muligheder direkte på den institution, som du overvejer at søge ind på. Kontakt studievejledningen for at høre dine konkrete muligheder.