Studieophold i udlandet

Overalt i verden fødes der børn, hvortil der kræves uddannede jordemødre. Som jordemoderstuderende har du gode muligheder for at stifte bekendtskab med andre og mere eksotiske fødekulturer end dem, vi kender fra Danmark

I takt med den samfundsmæssige udvikling i retningen af større og større efterspørgsel på internationale kompetencer, er der på jordemoderuddannelsen en hel del studerende, som deltager i internationale aktiviteter i løbet af de 3½ år uddannelsen varer.

Størstedelen af de studerende vælger et 5-10 ugers klinisk uddannelsesforløb på et sygehus- og fødested i udlandet. Du har også  mulighed for at tage et teoretiske studieophold på udenlandske uddannelsesinstitutioner eller deltage i forskellige internationale konferencer, kurser, valgfag, summerschools og lignende.

Internationale muligheder på uddannelsen

For nogle studerende, som måske ikke lige har mod på det store udland, men som alligevel gerne vil noget internationalt, er der mulighed for at deltage i et 12 ugers tværfagligt teoretisk forløb på engelsk, som udbydes to gange årligt på UCN. Der ud over vil der undervejs i uddannelsesforløbet blive udbudt internationale kurser, temadage, konferencer, gæsteforelæsninger og lignende, som foregår i Danmark.

Endelig er der også mulighed for at blive buddy for én af de mange udenlandske jordemoderstuderende, der kommer til Danmark for at tage en del af sin uddannelse her hos os.

Rejsebreve til inspiration

Under de studerendes studieophold i udlandet, skriver de rejsebreve eller laver videoer, hvor de fortæller om deres oplevelser.

Læs om Line Brøchner Hansens studieophold i Torshavn, Færøerne

Rejsebrev fra Narvik, Norge

"Trods afdelingens størrelse synes jeg, at jeg fik rig mulighed for at lave noget og oplevede en del og jeg fik set mange små variationer i af, hvad jeg normalt havde været vant til at se. Netop disse forskelle havde også været en af grundene til, at jeg ville af sted."

Læs om Emilie Bonde Laursens praktikophold på Narvik sygehus i Norge.

Læs mere

International koordinator

Helle Tvorup Andersen
International koordinator

Tlf.: 72 69 09 79
hta@ucn.dk