Uddannelsens indhold

Uddannelsen til jordemoder består af 7 semestre. Et semester varer mellem 18 og 24 uger.

Halvdelen af studietiden består af teoretisk undervisning på UCN. Den anden halvdel af klinisk undervisning (praktik) ved fødeafdelinger i de nord- og midtjyske regioner.

Se Overblik over, hvornår du får teoretisk undervisning, og hvornår du er i praktik.

Når du har gennemført jordemoderuddannelsen på UCN, har du en professionsbachelor i jordemoderkundskab (Bachelor Degree in Midwifery). 

Læs mere om de enkelte semestre på uddannelsen:

1. semester

Grundlæggende viden relateret til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel og barsel og jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle

I temaet introduceres til jordemoderens profession og virksomhed. Temaet omhandler grundlæggende anatomi og fysiologi af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel; begreberne sundhedsfremme og forebyggelse samt psykologiske, farmakologiske og ernæringsmæssige forhold af betydning for ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Desuden indeholder temaet pædagogik, didaktik, kommunikation og vejledning i relation til jordemoderpraksis samt dele af videnskabsteoretiske begreber, positioner og tilgange af betydning for jordemoderkundskab og profession, herunder forskningsprincipper, evidensbaseret praksis, begyndende kritisk tolkning af videnskabelig litteratur, statistikker og forskningsresultater.

 

2. semester

Jordemoderfaglig omsorg i relation til ukompliceret familiedannelse, graviditet, fødsel, barsel - raske nyfødte – opøvelse af kliniske kompetencer og refleksiv praksis

Temaet omhandler sundhedsfremme og forebyggelse ved jordemoderfaglig varetagelse af ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, herunder pleje af kvinder med ukompliceret barselsperiode samt pleje af raske nyfødte; samt samarbejde og kommunikation med den gravide, fødende og barslende kvinde og hendes familie og samarbejdspartnere. Der er fokus på opøvelse og udvikling af kliniske færdigheder, undersøgelsesmetoder og understøttende interaktion og kommunikation.

3. semester
4. semester
5. semester
6. semester
7. semester