Fag

Du får teoretisk undervisning i fag fra følgende fagområder.

Sundhedsvidenskab
Jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære samt videnskabsteori og forskningsmetodologi.

Naturvidenskab
Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik.

Humanvidenskab
Psykologi, pædagogik, etik og kommunikation.

Samfundsvidenskab
Lovgivning, sociologi og sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi.