Fag

Du får teoretisk undervisning i fag fra følgende fagområder.

Sundhedsvidenskab
Jordemoderkundskab, obstetrik (fødselshjælp), farmakologi (lægemiddellære), sygdomslære, sundhedsinformatik, ernæringslære samt videnskabsteori og forskningsmetodologi.

Naturvidenskab
Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og genetik.

Humanvidenskab
Psykologi, pædagogik, etik og kommunikation.

Samfundsvidenskab
Lovgivning, sociologi og sundhedsantropologi, organisation, ledelse og sundhedsøkonomi.
 

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind