Klinisk undervisning

På jordemoderuddannelsen kalder vi praktikken for klinisk undervisning.

I den kliniske undervisning kommer du både ud i jordemoderkonsultationer, på svangre-, føde- og barselafdelinger, til hjemmefødsler samt på gynækologiske afdelinger og neonatalafsnit.

Formålet med den kliniske undervisning er, at du i løbet af uddannelsen, bliver i stand til selvstændigt at varetage den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt i samarbejde med lægen at varetage komplicerede forløb.

I den kliniske undervisning bliver du uddannet i:

  • Svangreomsorg
  • Fødselshjælp
  • barselsomsorg
  • Gynækologi
  • Intensiv omsorg
  • Neonatal omsorg (omsorg for syge nyfødte)

Jordemoderarbejde er akut arbejde med skiftende arbejdstider

Du skal være indstillet på, at jordemoderarbejde er akut arbejde, og undervisningen derfor foregår skiftevis dag, aften, nat og weekend. Ved de fleste kliniske undervisningssteder arbejder nogle jordemødrene i ”kendt jordemoderordning”, hvor to-tre jordemødre afholder konsultation og fødselsforberedelse for en gruppe gravide/par.

Du må påregne, at du i en klinisk undervisningsperiode kan blive tilknyttet en jordemoder i ”kendt jordemoderordning”, hvor du skal stå til rådighed og kaldes til fødsler en uge ad gangen. Der vil selvfølgelig være indlagt hviletid for dig i sådanne vagtuger.

Hvornår ligger praktikken?

Den kliniske undervisning udgør tre perioder af ca. et halvt års varighed, dvs. i alt omkring halvandet år af uddannelsen.

Hvor kan jeg komme i praktik?

De færreste studerende kan få teoretisk og klinisk undervisning i samme by. Det kan derfor være nødvendigt at flytte flere gange under uddannelsen. Eller du skal være indstillet på, at der kan være lang transportafstand til dit kliniske undervisningssted.

I forbindelse med din studiestart på jordemoderuddannelsen, kan du ønske klinisk undervisningssted.

Læs jordemoderuddannelsens politik for tildeling af klinisk undervisningssted.

Liste over kliniske undervisningssteder:

Samarbejdet mellem klinisk og teoretisk uddannelse

Den kliniske undervisning er tilrettelagt i et tæt samarbejde mellem UCN og det kliniske undervisningssted for at styrke sammenhæng mellem den teoretiske og kliniske undervisning.

Undervisning og bedømmelse varetages af uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktjordemødre i samarbejde med UCN, teoretiske undervisere samt eksterne censorer ved nogle af prøverne.