Dagligdagen på jordemoderstudiet 

Studiemiljøet på jordemoderuddannelsen er præget af stor aldersspredning blandt de studerende og dermed en bred vifte af studerende med meget forskellige baggrunde. Det er sjældent der er mandlige studerende så ofte er et hold jordemoderstuderende 35 kvinder i alderen 20 til 40 år, heraf har flere både mand og børn. Med kun 3 uddannelsesinstitutioner i landet bor de studerende ofte spredt over et stort geografisk område.

Dagligdagen er også præget af fuldt skema mindst 4 dage om ugen. Den 5. dag søges tilrettelagt som en hjemmestudiedag, hvor en del studerende vælger at mødes og læse sammen i grupper. Undervisnings og arbejdsformer på jordemoderuddannelsen varierer en del mellem traditionel klasseundervisning, gruppeopgaver, portfolioarbejde og projektarbejde. Der er en stor mængde teoretisk stof, der skal læres og de jordemoderstuderende giver som regel udtryk for at de har travlt på studiet. Du skal regne med at bruge gennemsnitligt 42 timer om ugen på dit studie både i de teoretiske og kliniske perioder. Eventuel transporttid er ikke indregnet.

På de enkelte hold har alle studerende en ”tvilling”, en medstuderende, der sørger for at samle materiale ind fra en undervisningsdag, hvis man f.eks er syg en dag. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle konceptet med ”tutorer” og endelig står lærer, studievejleder og studiechef gerne til rådighed, hvis en studerende har problemer med at få studiet og dagligdagen til at hænge sammen.