Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo august (Aalborg/Hjørring) og primo februar (Hjørring)
Adgangskvotient: Alle optaget i 2018
Studiepladser: 306 pladser i Aalborg og 160 pladser i Hjørring

Optagelse

Du søger optagelse via Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk. Her finder du vejledning og ansøgningsskemaer.

Du kan søge ind på læreruddannelsen via to kvoter. Hvilken kvote du skal vælge afhænger af din baggrund. 

Kvote 1

Ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00

Du skal søge optagelse gennem kvote 1, hvis du har gennemført en af følgende eksaminer med et gennemsnit på 7,0 eller derover: 

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Gennemsnitskravet på 7,0 er inklusiv evt. bonus for tidlig studiestart (gennemsnit x 1,08) og bonus for ekstra fag på A-niveau.

Læs mere om bonus for tidlig studiestart på www.ug.dk 

Kvote 2

Ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00

Opfylder du ikke adgangskravet til at søge optagelse gennem kvote 1 kan du søge optagelse gennem kvote 2, hvis du opfylder ét af nedenstående adgangskrav. Alle der søger optagelse gennem kvote 2 skal til en optagelsessamtale.

Adgangskrav til at søge optagelse gennem kvote 2:

 • Have en gymnasiel eksamen som nævnt under kvote 1 med et karaktergennemsnit under 7,0 eller
 • Forvente at afslutte en gymnasiel eksamen inden den 1. juli i optagelsesåret eller
 • Have en international/udenlandsk eksamen, der kan sidestilles med en dansk gymnasiel eksamen. Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen (uden for norden), skal du have bestået Studieprøven i dansk eller tilsvarende senest 5. juli i optagelsesåret eller
 • Søge (og få) en individuel kompetencevurdering (IKV). IKV bruges, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til uddannelsen, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse. En IKV vil i store træk blive vurderet ud fra nedenstående:
  - Du har bestået eller til sommer består mindst 3 gymnasiale fag, hvoraf det ene fag skal være dansk A, og de 2 yderligere fag skal give adgang til undervisningsfag på uddannelsen, 
  - at du har gennemført en erhvervsuddannelse samt
  - at du er fyldt 25 år

  Læs mere om Individuel Kompetencevurdering (IKV).

Er du i tvivl så kontakt en studievejleder (se kontaktoplysninger længere nede på siden).

Læs mere om optagelsessamtalen

Færdig til sommer

Vi opfordrer alle, som først skal til eksamen til sommer, og som ikke er sikre på at få 7,0 eller derover i gennemsnit, til at søge optagelse via kvote 2 for at komme til en optagelsessamtale. Hvis du ender med at få 7,0 eller mere, placeres du automatisk i kvote 1, og så tæller optagelsessamtalen ikke med. Du kan altså ikke tabe noget ved at søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale.  

Bilag til kvote 2-ansøgning?

Når du søger gennem kvote 2, skal du kun medsende dokumentation på tidligere gennemførte uddannelser eller dele af en sådan samt på relevant erhvervserfaring. Øvrige bilag samt motiveret ansøgning er kun relevant hvis du søger optagelse via en individuel kompetencevurdering (IKV). Du bliver ved optagelsen kun bedømt på dit gennemsnit og dit resultat fra optagelsessamtalen.

Kvotefordeling

Kvotefordelingen mellem kvote 1 og kvote 2 er flydende. 

Det betyder, at vi først optager alle ansøgere som har søgt i kvote 1, altså alle dem som har et gennemsnit på mindst 7,0, og derefter fylder vi de resterende studiepladser op med ansøgere som har søgt i kvote 2. 

I 2015 optog vi 41% via kvote 1 og 59% via kvote 2. 

Bonus for tidlig studiestart

Du kan få ganget dit eksamensgennemsnit med 1,08 hvis du søger optagelse med en adgangsgivende eksamen, der senest er afsluttet 2 år før ansøgningsåret. 

Læs mere om bonus for tidlig studiestart på www.ug.dk 

Hvornår skal jeg søge om Individuel KompetenceVurdering (IKV)?

Har du ingen eller kun dele af en gymnasial eksamen har du mulighed for at ansøge om en individuel kompetencevurdering (IKV).
Det vurderes herefter, om dine andre kvalifikationer og kompetencer vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til uddannelsen.

Ansøgning om kompetencevurdering indsendes samtidig med ansøgning om optagelse i kvote 2 senest 15. marts.

Gymnasial supplering

Du kan supplere din gymnasiale uddannelse og læse netop det fag og det niveau, som er adgangsgivende til dit valgte undervisningsfag. Se adgangskrav til undervisningsfagene her

Undervisningen vil foregå på et af de uddannelsessteder, som udbyder gymnasiel supplering. 

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Læreruddannelsen i Hjørring sommer: 46180
Læreruddannelsen i Hjørring vinter: 46185
Læreruddannelsen i Aalborg: 46170

Studievejledere

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00