Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på læreruddannelsen i Aalborg og Hjørring

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af august (Aalborg/Hjørring) og februar (Hjørring)
Adgangskvotient: Alle optaget i 2021
Studiepladser: 306 pladser i Aalborg og 160 pladser i Hjørring

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til lærer.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der har en adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit på minimum 7,0.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

Du skal opfylde nedenstående adgangskrav:

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Læreruddannelsen i Hjørring, sommer: 46180
Læreruddannelsen i Hjørring, vinter: 46185
Læreruddannelsen i Aalborg: 46170

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der har en adgangsgivende gymnasial eksamen med et gennemsnit under 7,0 eller søger optagelse med et andet adgangsgrundlag.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

Bemærk, at du som udenlandsk ansøger skal kunne dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk eller dokumentere tilsvarende danskkundskaber senest 5. juli i optagelsesåret.

Du kan også søge kvote 2, hvis du har

Optagelsessamtale

Alle der søger optagelse via kvote 2 skal til en optagelsessamtale.

Færdig til sommer?

Vi opfordrer alle, som først skal til eksamen til sommer, og som ikke er sikre på at få 7,0 eller derover i gennemsnit, til at søge optagelse via kvote 2 for at komme til en optagelsessamtale. 

Hvis du ender med at få 7,0 eller derover, placeres du automatisk i kvote 1, og så tæller optagelsessamtalen ikke med. Du kan altså ikke tabe noget ved at søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale.

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Ansøgere i kvote 2 bliver optaget efter faldende pointtal fra optagelsessamtalen.   

Betinget optagelse

Denne uddannelse har betinget optagelse. Det betyder din ansøgning i nogle tilfælde kan behandles på lige fod med andre, selv om du ved ansøgningsfristens udløb ikke opfylder adgangskravene til denne uddannelse. Det vil sige, at du måske kan blive optaget på studiet – men kun på betingelse af, at du når at opfylde adgangskravene inden studiestart.

Læs mere om hvordan du kan opnå betinget optagelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

  • Læreruddannelsen i Hjørring, sommer: 46180
  • Læreruddannelsen i Hjørring, vinter: 46185
  • Læreruddannelsen i Aalborg: 46170
Bilag

Det er kun nødvendig at vedhæfte dokumentation for din adgangsgivende eksamen. Har du tidligere gennemført en videregående uddannelse eller dele af en, skal du dog også oplyse og dokumentere dette. Du skal også oplyse og dokumentere relevant erhvervserfaring.  

Det er ikke nødvendigt at lave en motiveret ansøgning til uddannelsen, da dine erfaringer og motivation kun kommer i spil til optagelsessamtalen. 

Søger du optagelse med en individuel konkret forhåndsvurdering, gælder der dog andre regler.

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

En individuel konkret forhåndsvurdering til læreruddannelsen vil i store træk blive vurderet ud fra, at du:

  • har bestået eller til sommer består mindst 3 gymnasiale fag, hvoraf det ene fag skal være dansk A, og de 2 yderligere fag skal give adgang til undervisningsfag på uddannelsen
  • har gennemført en erhvervsuddannelse samt
  • er fyldt 25 år
Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Fordeling af studiepladser på kvote 1 og kvote 2

Der er en flydende grænse mellem, hvor mange der bliver optaget på læreruddannelsen via kvote 1 og kvote 2. Alle ansøgere med en kvotient på mindst 7,0 bliver med andre ord optaget først, og de pladser, der er tilbage derefter, går til ansøgere fra kvote 2. Men dermed ikke sagt, at kvote 2 ansøgere har dårlig chance for at blive optaget på uddannelsen, der optages hvert år også rigtig mange studerende via kvote 2.

Særlige krav til undervisningsfag

Der er særlige adgangskrav til undervisningsfagene på læreruddannelsen, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget. Du kan supplere din gymnasiale uddannelse og læse netop det fag og det niveau, som er adgangsgivende til dit valgte undervisningsfag. Undervisningen vil foregå på et af de uddannelsessteder, som udbyder gymnasial supplering.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.

Studievejledning

Trine Dahl Nielsen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 07 46
tdn@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 04 54
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00