Adgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt. 

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtligt og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding. Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren prøvekarakteren. 

For alle fag gælder desuden, at man har mulighed for at blive kompetencevurderet (IKV), hvis man ikke opfylder det formelle krav, men har andre kompetencer, der kan sidestilles med kravet.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har adgang til de fag, du ønsker dig, så er du velkommen til at kontakte en studievejleder. 

Hvis der af oversigten fremgår flere adgangsgivende fag, behøver du kun at have læst og bestået det ene af fagene. 

Billedkunst

Kulturforståelse B,
Mediefag B,
Billedkunst C eller
Design C

Biologi

Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed,
Biologi B,
Fysik B,
Kemi B eller
Naturgeografi B

Dansk 1.-6. klassetrin

Dansk A

Dansk 4.-10. klassetrin

Dansk A

Engelsk 1.-6. klassetrin

 Engelsk B

Engelsk 4.-10. klassetrin

Engelsk B

Erhvervspædagogisk profil - Aalborg

Dansk A hvis du ønsker dansk 4.-10. klassetrin som undervisningsfag eller
Matematik B hvis du ønsker matematik 4.-10. klassetrin som undervisningsfag

Fransk

Fransk begynder- eller fortsættersprog B

Fysik/kemi

Teknikfag A,
Bioteknologi A,
Biologi B,
Fysik B,
Kemi B,
Naturgeografi B eller
Teknologi B
 

Geografi

Biologi B,
Fysik B,
International økonomi B,
Kemi B eller
Naturgeografi B

Historie

Historie B,
Idehistorie B,
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B

Håndværk og design

Teknikfag A - design og produktion,
Teknikfag A - byggeri og energi,
Mediefag B,
Kulturforståelse B,
Billedkunst C eller 
Design C

Idræt 1.-6. klassetrin

Idræt B eller
Dans B

Idræt 4.-10. klassetrin

Idræt B eller
Dans B

Idrætsprofil - Hjørring

Idræt B eller
Dans B

International profil - Aalborg

Engelsk A med karakteren 7

Kristendomskundskab/religion

Filosofi B,
Historie B,
Idehistorie B,
Kulturforståelse B,
Psykologi B,
Religion B,
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B

Madkundskab

Bioteknologi A,
Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed,
Biologi C eller
Kemi C

Matematik 1.-6. klassetrin

Matematik B

Matematik 4.-10. klassetrin

Matematik B

Musik

Musik B

Musikprofil - Aalborg

Musik B

Natur/teknologi

Teknikfag A,
Bioteknologi A,
Biologi B,
Fysik B,
Kemi B,
Naturgeografi B eller
Teknologi B

Samfundsfag

Afsætning B,
Historie B,
International økonomi B,
Samfundsfag B,
Samtidshistorie B eller
Virksomhedsøkonomi B

Tysk

Tysk begynder- eller fortsættersprog B