Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) i Hjørring

På UCN kan du tage et 1-årigt kursus, som forbereder dig til at søge ind på vores uddannelser i Hjørring.

Adgangskrav og indholdet i kurset ændres fra kursusstart i år 2020. En ny bekendtgørelse er på vej, og vi arbejder på at beskrive det nye forløb.

For mere information kontakt Charlotte Overby, Tlf.: 72690569, cov@ucn.dk (Hjørring)
Hvad indebærer et FIF-kursus?

OBS: Beskrivelsen er under revision.

Det 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF-kursus) henvender sig til dig, der gerne vil være lærer, pædagog, natur- og kulturformidler eller sygeplejerske, men har svært ved at opfylde adgangskravene.

Kurset giver dig faglige, sproglige og kulturelle forudsætninger for at søge optag på lige fod med andre på de videregående uddannelser. Du får styrket dine sproglige færdigheder i dansk, og du vil blive introduceret til en række fagområder, der forbedrer dine muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse.

Bestået FIF kursus giver dispensation for studieprøven, men ikke andre adgangsgivende krav til en videregående uddannelse.

  • Dansk – faget har fokus på at forbedre dine sproglige kompetencer mundtligt og skriftligt, så du kan opfylde kravene på en videregående uddannelse
  • Samfund, uddannelse og erhverv  – Giver dig en bred forståelse for og viden om det danske samfund. Samtidig introducerer emnerne dig for begreber og problemstillinger, du vil møde på de videregående uddannelser
  • Pædagogik – I faget introduceres du for begreber og retninger indenfor pædagogikkens verden.
  • Historie og religion  – Danmark og verden i historisk og religiøst perspektiv. I arbejder med kultur og samfundsudvikling lokalt, national og internationalt. I diskuterer tradition, værdier og etik.
  • Kommunikation og formidling  – Her arbejder du med forskellige kreative udtryks-, formidlings- og fortolkningsformer, herunder sang, musik og drama.

Kurset indeholder også temadage med fokus på krop, bevægelse og udtryk, kreative fag, ekskursioner og eventuelt besøg på relevante arbejdspladser, 2 praktikforløb bestående af 4 ugers praksisforløb udenfor UCN, samt 2 ugers studiepraktik, hvor du følger en af bachelor-uddannelserne på UCN i Hjørring.

Undervisningen foregår på dansk. Du vil opleve stor variation i undervisnings- og studieformer. Det kan fx være holdundervisning, selvstudium, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser.

Her finder du Studieordningen for FIF

Hvilket uddannelsesområder retter FIF sig mod i Hjørring?

I Hjørring retter FIF-kurset sig mod følgende uddannelsesområder:

Hvornår begynder kurset?

FiF i Hjørring optager kursister 2 gange om året.
Sommeroptag har studiestart i august og afsluttes med eksamen i maj/juni.

Vinteroptag har studiestart februar og afsluttes med eksamen i januar.

Kurset foregår i dagtimerne på UCN Hjørring, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. 

Er kurset gratis?

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal regne med udgifter til indkøb af bøger og transport. Kurset er SU-berettiget. Det vil sige, at du, hvis du er berettiget, kan modtage SU under kursusforløbet.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Sidste ansøgningsfrist er den 2. august 2019 for studiestart den 19. august 2019. Der vil dog være mulighed for optag senere, hvis der er ledige pladser.

Sidste ansøgningsfrist er den 10. januar 2020 for studiestart den 3. februar 2020. Der vil dog være mulighed for optag senere, hvis der er ledige pladser.

Kontakt

Charlotte Overby
FIF-koordinator
Hjørring
Tlf.: 72 69 05 69
cov@ucn.dk