Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) i Hjørring

På UCN kan du tage et 1-årigt kursus, som forbereder dig til at søge ind på vores uddannelser i Hjørring.

Hvad indebærer et FIF-kursus?

Det 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF-kursus) henvender sig til dig, der gerne vil være lærer, pædagog, natur- og kulturformidler eller sygeplejerske, men har svært ved at opfylde adgangskravene.

Kurset giver dig faglige, sproglige og kulturelle forudsætninger for at søge optag på lige fod med andre på de videregående uddannelser. Du får styrket dine sproglige færdigheder i dansk, og du vil blive introduceret til en række fagområder, der forbedrer dine muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse.

Bestået FIF kursus giver dispensation for studieprøven, men ikke andre adgangsgivende krav til en videregående uddannelse.

  • Dansk – faget har fokus på at forbedre dine sproglige kompetencer mundtligt og skriftligt, så du kan opfylde kravene på en videregående uddannelse
  • Samfund, uddannelse og erhverv  – Giver dig en bred forståelse for og viden om det danske samfund. Samtidig introducerer emnerne dig for begreber og problemstillinger, du vil møde på de videregående uddannelser
  • Pædagogik – I faget introduceres du for begreber og retninger indenfor pædagogikkens verden.
  • Historie og religion  – Danmark og verden i historisk og religiøst perspektiv. I arbejder med kultur og samfundsudvikling lokalt, national og internationalt. I diskuterer tradition, værdier og etik.
  • Kommunikation og formidling  – Her arbejder du med forskellige kreative udtryks-, formidlings- og fortolkningsformer, herunder sang, musik og drama.

Kurset indeholder også temadage med fokus på krop, bevægelse og udtryk, kreative fag, ekskursioner og eventuelt besøg på relevante arbejdspladser, 2 praktikforløb bestående af 4 ugers praksisforløb udenfor UCN, samt 2 ugers studiepraktik, hvor du følger en af bachelor-uddannelserne på UCN i Hjørring.

Undervisningen foregår på dansk. Du vil opleve stor variation i undervisnings- og studieformer. Det kan fx være holdundervisning, selvstudium, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser.

Her finder du Studieordningen for FIF

I Hjørring retter FIF-kurset sig mod følgende uddannelsesområder:

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen består af en mundtlig og skriftlig prøve i dansk samt en mundtlig projekteksamen på baggrund af en kortere skriftlig opgave med relation til kursets indhold.
Bestået FiF kursus giver dispensation for studieprøven.

Hvilke adgangskrav skal man opfylde?

  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal kunne forstå, tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. Danskkundskaber på niveau med dansk 3 er adgangsgivende. Der kan foretages realkompetencevurdering af danskkundskaberne.
  • Du skal have bestået en dansk eller udenlandsk gymnasial uddannelse
  • Du skal have lyst til at tage en videregående uddannelse.
  • Du optages på baggrund af din ansøgning og en personlig samtale med undervisere fra forberedelseskurset.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Sidste ansøgningsfrist til studiesart i august er den 30. juni 2017, der vil dog være mulighed for optag senere, hvis der er ledige pladser.

Ansøgningsskema og dokumentation

Ansøgningsskema og dokumentation sendes til UCN Hjørring, Skolevangen 45, 9800 Hjørring Mrk: Ansøgning FIF.
Hent ansøgningsskema til FiF (PDF)

Hvornår begynder kurset?

FiF i Hjørring optager kursister 2 gange om året.
Sommeroptag har studiestart mandag den 21. august 2017 og afsluttes med eksamen i maj/juni 2018.
Vinteroptag har studiestart torsdag den 1. februar 2018 og afsluttes med eksamen i jan 2019.
Kurset foregår i dagtimerne på UCN Hjørring, Skolevangen 45, 9800 Hjørring. Du vil modtage undervisning i 20 til 25 timer ugentligt, herudover skal du påregne selvstudie og hjemmearbejde.

Økonomi

Det er gratis at deltage i kurset, men du skal regne med udgifter til indkøb af bøger og transport. Kurset er SU-berettiget. Det vil sige, at du, hvis du er berettiget, kan modtage SU under kursusforløbet.

Hent folder om FiF (PDF) 

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Skriv dig op, og bliv mindet om åbent hus og events.

Læreruddannelsen i Aalborg

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Information til censor

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.