Individuel kompetencevurdering (IKV)

Den viden, de færdigheder og de kompetencer du allerede har, kan muligvis sidestilles med de formelle adgangskrav

Fik du mon aldrig færdiggjort gymnasiet eller din erhvervsuddannelse? Måske har du på andre måder fået masser af viden og erfaringer ved at arbejde som ufaglært/selvstændig, opholde dig i udlandet, være på højskole, have tillidshverv, arbejde som frivillig eller måske har du noget helt andet med dig i din rygsæk.

En vurdering af dine kompetencer kan blive din adgangsbillet til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, du har med dig, og vurdere om det vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at starte på.

Ansøgning om IKV

I ansøgningen skal du oplyse os om tidligere uddannelse, gennemførte kurser, erhvervserfaring m.v. Det er af afgørende betydning og dit ansvar, at du vedhæfter relevant dokumentation for alle de erfaringer og eventuelle uddannelser, du har angivet. Vær opmærksom på, at du ud over dit CV også skal udarbejde og vedhæfte et motivationsbrev (max én A4 side med din motivation, dine tanker om at læse på uddannelsen og dine fremtidsplaner).

Resultatet af vurderingen er enten et positivt eller negativt IKV-svar. Du kan ansøge om en IKV i denne ansøgningsformular om Individuel kompetencevurdering (IKV).

Svar og afgørelser

Positivt IKV-svar

Svaret gælder kun til den konkrete uddannelse, og kun ved UCN. Vurderingen gælder i 2 år.

Negativt IKV-svar

Svaret er endeligt. Du har ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Du vil få svar på din ansøgning om IKV i løbet af 2 – 4 uger. Ansøgning om IKV kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året, vær dog opmærksom på ansøgningsfristen 15. marts for optagelse på de ordinære uddannelser

Sådan søger du optagelse på uddannelsen med en IKV

Med en positiv IKV har du adgang til at søge optagelse på uddannelsen i kvote 2 i optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts, kl. 12.00. Du skal her vedhæfte dit IKV-svar som dokumentation samt den dokumentation, der har dannet grundlag for din IKV-ansøgning.

Hvis din IKV er i behandling og ikke afgjort inden fristen 15. marts, er det vigtigt, at du alligevel overholder ansøgningsfristen og indtaster din ansøgning om optagelse på uddannelsen i optagelse.dk senest d. 15. marts klokken 12:00. Du skal så være opmærksom på, at du skal uploade dit positive IKV-svar som dokumentation til din ansøgning i optagelse.dk.

Hvis du har søgt optagelse på uddannelsen i optagelse.dk men efterfølgende har fået et negativt IKV-svar vil det betyde, at din ansøgning til uddannelsen afvises den 15. maj, kl. 12.00.

Andre procedurer og frister
Bemærk, at der er anden procedure i forbindelse med optagelse på top-up-uddannelser med en IKV (ansøgningsfrist d. 5. juli). Det gælder også for optagelse på meritpædagoguddannelsen med en IKV (ansøgningsfrist d. 20. maj).

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelsens studievejledning hvis du har spørgsmål om IKV, eller hvis du har brug for hjælp i ansøgningsprocessen.

Studievejledere

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00