Optagelsessamtalen

Har du søgt optagelse på læreruddannelsen via kvote 2, skal du til en optagelsessamtale.


Hvis du har et gymnasialt gennemsnit under 7,0 eller endnu ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00, og efterfølgende til en optagelsessamtale. 

Formålet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Optagelsessamtalerne afvikles i foråret - i løbet af april/maj måned.

Optagelsessamtaler 2022

Grundet COVID-19 vil optagelsessamtalerne forløbe anderledes end normalt. Samtalerne bliver afviklet online og har en samlet varighed på 30 minutter. Dagen inden onlinesamtalen vil du pr. mail modtage en mødeindkaldelse til samtalen med vedhæftet forberedelsesmateriale.

Det er vigtigt, at du tester at du kan deltage i mødet, samt at dit webkamera og lyd virker inden samtalen. Samtalerne afvikles i Microsoft Teams, og du kan finde en vejledning til optagelsessamtaler i Teams her (PDF).

Vær opmærksom på, at det ikke er lovligt at dele materialet samt at lave lyd- og billedoptagelser af samtalen.

Før samtalen

Hvordan booker jeg en optagelsessamtale?

Du modtager som ansøger i kvote 2 en mail om, at du skal til optagelsessamtale. Mailen er personlig og indeholder et unikt link, som du skal klikke dig ind på for at booke en tid til samtalen. Linket bliver sendt til den mailadresse, du opgiver i din ansøgning på optagelse.dk. Det er derfor vigtigt, at du oplyser den korrekte mailadresse.  

Booking af samtalen foregår ligesom i alle andre bookingsystemer – du klikker dig ind på det ønskede samtalested og vælger den ønskede dag og det ønskede tidsrum. Du vil få en bekræftelse på mail, når du har afsluttet din booking.

Du kan altid gå ind via det unikke link og ændre tiden eller stedet for optagelsessamtalen. Det kan du gøre frem til 24 timer før den planlagte samtale. Skulle du efterfølgende blive forhindret i at møde til optagelsessamtalen, bedes du kontakte det uddannelsessted du skal til samtale. 

Du kan booke en optagelsessamtale i hele landet uafhængigt af, hvor du har søgt om optagelse, og du kan frit vælge mellem forskellige tidspunkter i de uger, optagelsessamtalerne finder sted.

Hvornår modtager jeg en mail med link til booking af samtalen?

Du modtager en mail med link til booking af optagelsessamtalen 1. april eller umiddelbart derefter. Hvis ikke du har modtaget en mail inden den 15. april, skal du kontakte en studievejleder, da der kan være sket en fejl. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvor gennemføres der optagelsessamtaler?

Alle landets læreruddannelser gennemfører optagelsessamtaler, og du behøver ikke nødvendigvis at gå til samtale det samme sted, som du har søgt om optagelse.
Når du logger ind på bookingsystemet via det unikke link, du får tilsendt, får du en oversigt over alle samtalestederne, og du kan her frit vælge mellem de forskellige samtalesteder og tidspunkter.

På UCN gennemføres der optagelsessamtaler på vores to udbudssteder:

 • Læreruddannelsen i Aalborg, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ
 • Læreruddannelsen i Hjørring, Skolevangen 45, 9800 Hjørring

Selve optagelsessamtalen er landsdækkende og du skal derfor, også selvom du har søgt flere læreruddannelser, kun til en optagelsessamtale. Samtalerne er ens landet over, og gennemføres via et fælles system med fælles regler og krav.

Hvordan forbereder jeg med bedst på optagelsessamtalen?

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du gerne vil være lærer. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du gerne være som lærer? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Du bliver vurderet på seks parametre, og det er også klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen. Du kan læse mere de seks parametre under ”Hvad bliver jeg målt på i optagelsessamtalen?”

Hvad skal jeg medbringe til samtalen?

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation til samtalen. Det skal du bruge til at blive registreret inden samtalen.

Derudover er det en god ide at have skriveredskaber og en blok med til forberedelsen. Det er tilladt at medbringe ordbøger. Øvrige hjælpemidler er ikke tilladte.

Hvornår skal jeg møde til samtalen?

Vær opmærksom på, at du skal møde senest et kvarter før den tid, du har booket til samtalen, så der er tid til at blive registreret og finde dit lokale.


Selve samtalen

Hvordan foregår samtalen?

Du skal ved optagelsessamtalen deltage i to interviews, som hver varer 15 minutter. Forud for hvert interview får man 15 minutters forberedelsestid. 

Det første interview har fokus på din personlige motivation i forhold til læreruddannelsen og lærerarbejdet. Udgangspunktet er en case med dilemmaer, som er en del af en lærers arbejde. Du skal gøre rede for casens problemstillinger og diskutere dem med en interviewer.  
I dette interview er der særlig fokus på din motivation, din samarbejdsevne og personlig integritet samt evne til at belyse en problemstilling fra flere sider.

Det andet interview, som finder sted umiddelbart efter det første, har fokus på din evne til at læse tekster, der handler om aspekter fra skolen. 
Her skal du bl.a. demonstrere, at du kan finde frem til centrale pointer i en udleveret tekst. I dette interview er der særligt fokus på din evne til at forstå og håndtere tekster, evne til at overskue problemstillinger og kommunikere relevant og præcist. 

Du kan her finde et eksempel på hvordan en case og en tekst til interviewene kan se ud.

Hvor meget tid skal jeg afsætte til samtalen?

Du skal regne med, at hele forløbet vil tage cirka to-tre timer. Husk derfor at afsætte god tid.


Bedømmelse

Hvad bliver jeg målt på i optagelsessamtalen?

Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Kognitiv formåen
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering
Hvordan bedømmes samtalen?

Du bliver bedømt med en samlet score, som giver et billede af din evne til at håndtere og gennemføre studiet.

Du får point fra 1-7 på hver af de seks parametre:

 • 1 point = Helt utilfredsstillende
 • 2 point = Med mange mangler
 • 3 point = Med en del mangler
 • 4 point = Acceptabelt
 • 5 point = God
 • 6 point = Udmærket
 • 7 point = Fremragende

Dvs. at du i alt kan få mellem 6 og 42 point i optagelsessamtalen.

Du skal opnå en samlet score på minimum 30 point til optagelsessamtalen for, at du kan optages på uddannelsen. Hvis du får under 30 point i den endelige score, kan du ikke blive optaget på læreruddannelsen i år.  

Tæller mit eksamensgennemsnit også med?

Ja. I tillæg til præstationen fra optagelsessamtalerne gives karaktergennemsnittet fra ansøgerens adgangsgivende uddannelse en pointværdi, som lægges til scoren fra interviewene.

Denne pointværdi beregnes som den adgangsgivende uddannelses karaktergennemsnit ganget med faktoren 1,5. Dette udløser mellem 3,0 og 10,4 point (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

For ansøgere uden en adgangsgivende uddannelse, som har søgt optagelse med andet adgangsgrundlag, gives der 3 point som kan tillægges scoren.

Er det nemmere at slippe igennem optagelsessamtalen nogle steder i landet?

Nej. Der bruges et fælles system med fælles regler og krav over hele landet.

Når optagelsessamtalerne er gennemført, placeres alle resultaterne i en fælles database, og studiepladserne bliver fordelt ud fra ansøgernes point og deres prioriteringer af uddannelsessteder.

Har du mere end et læreruddannelsessted på din prioriteringsliste, vil de opnåede point blive anvendt på alle de læreruddannelsessteder du har søgt optagelse. 


Efter samtalen

Hvordan finder jeg min score efter samtalen?

Du får ikke besked af intervieweren om, hvordan du har klaret dig til samtalen. Du kan til gengæld se din score via bookingsystemet senest et par dage efter samtalen.

Du kan finde din score ved at logge dig ind i bookingsystemet med det unikke link, du modtog pr. mail, og som du brugte til at booke samtalen med. Når du logger dig ind efter samtalen, kan du få vist dine point fra optagelsessamtalen og den samlede score (dvs. inklusiv din optagelseskvotient).

Skal du først til eksamen på din adgangsgivende uddannelse til sommer, kan den samlede score ikke beregnes før dit eksamensbevis med dit gennemsnit er indsendt til uddannelsesstedet. 

Du skal minimum have fået 30 point til optagelsessamtalen for, at du kan optages på uddannelsen.

Opnår du ikke 30 point i år, kan du i givet fald søge om optagelse igen til næste år. Du kan nemlig kun gå til samtale én gang om året. Resultatet af optagelsessamtalen gælder for alle læreruddannelsessteder.

Kan jeg være sikker på at komme ind, hvis jeg får minimum 30 point i alt?

De 30 point er et minimumskrav. Uddannelsesstederne optager ansøgere efter faldende pointtal. Dvs. at du kan risikere, at der er tilstrækkeligt med ansøgere med et højere pointantal end dig, og så kommer du ikke ind på det ansøgte sted.

Hvornår får jeg besked, om jeg er kommet ind?

Har du opnået en endelig score på 30 point eller mere, er du optagelsesberettiget gennem kvote 2. Du vil modtage endeligt svar på om du er optaget den 28. juli.

Hvis du får under 30 point i den endelige score, kan du ikke blive optaget på læreruddannelsen i år. Du kan i givet fald søge om optagelse igen til næste år.

Kan man klage over en afgørelse?

Der kan indgives klage i forhold til processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalen.

Hvor mange gange kan jeg komme til optagelsessamtale?

Du kan kun gå til optagelsessamtale én gang om året. Du vælger selv, hvor i landet du vil til samtale, men resultatet af optagelsessamtalen gælder til alle søgte uddannelsessteder.


Andre spørgsmål

Jeg fik 30 point sidste år, kan jeg bruge dem til at komme ind i år?

Ansøgere, der gik til samtale sidste år og fik en score på minimum 30, men valgte ikke at gøre brug af tilbuddet om en studieplads, eller som blev afvist pga. for mange kvalificerede ansøgere, skal til samtale igen i år. Scoren fra en samtale kan således kun benyttes i samme ansøgningsrunde.

Færdig til sommer?

Vi opfordrer alle, som først skal til eksamen til sommer, og som ikke er sikre på at få 7,0 eller derover i gennemsnit, til at søge optagelse via kvote 2 for at komme til en optagelsessamtale. 

Hvis du ender med at få 7,0 eller mere, placeres du automatisk i kvote 1, og så tæller optagelsessamtalen ikke med. Du kan altså ikke tabe noget ved at søge ind via kvote 2 og gå til optagelsessamtale.

Hvad skal ansøgere med særlige vilkår gøre?

Såfremt du har brug for særlige hjælpemidler på grund af læsevanskeligheder eller har en særlig funktionsnedsættelse, der kan have indflydelse på gennemførelsen af samtaleforløbet, skal du kontakte uddannelsesstedet, hvor optagelsessamtalen skal foregå.

Studievejledning

Trine Dahl Nielsen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 07 46
tdn@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 04 54
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00