Optagelsessamtalen

Har du et gennemsnit under 7,0 eller kender du endnu ikke dit gennemsnit, skal du søge optagelse via kvote 2 inden den 15. marts kl. 12.00, og du skal herefter til en optagelsessamtale.

Du skal ved optagelsessamtalen deltage i to interviews. Hvert interview varer 15 minutter plus 15 minutters forberedelsestid.

Det første interview har fokus på din personlige motivation i forhold til læreruddannelsen og lærerarbejdet. Udgangspunktet er en case med dilemmaer, som er en del af en lærers arbejde. Du skal gøre rede for casens problemstillinger og diskutere dem med en interviewer.  
I dette interview er der særlig fokus på din motivation, integritet, samarbejdsevne og etik.

Det andet interview - som finder sted umiddelbart efter det første - har fokus på din evne til at læse tekster, der handler om aspekter fra skolen. Her skal du bl.a. demonstrere, at du kan finde frem til centrale pointer i en udleveret tekst.  
I dette interview er der særlig fokus på din evne til at analysere og kommunikere.

Få gode råd til din samtale. Hør 2 studerende fortælle om deres oplevelse.Sådan vurderes du
 

Vurderingsparametre

Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

  • Motivation
  • Kognitiv formåen
  • Samarbejdsevne og personlig integritet
  • Kommunikationsevne
  • Etisk formåen
  • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Du får 1-7 point på hver af de seks parametre, hvor 1 point er det laveste og 7 point er det højeste. Dvs. at du således kan få alt mellem 6 og 42 point til samtalen.

Som tillæg til din score fra interviewene lægges også dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, ganget med faktoren 1,5. Dette vil kunne udløse mellem 3,0 og 10,4 point, som bliver tillagt scoren (for henholdsvis 2 og 6,9 som adgangsgivende karakter).

Har du fået en positiv individuel kompetencevurdering, gives der 3 point som kan tillægges scoren.

Du skal opnå en samlet score på min minimum 30 point til optagelsessamtalen for, at du kan optages på uddannelsen. Opnår du ikke 30 point, skal du genansøge året efter, idet du kun kan gå til optagelsessamtale en gang om året. 

Resultatet af samtalen

Du får ikke besked af intervieweren, om hvordan du har klaret samtalen. Men du kan se din score et par dage efter ved at logge ind med det unikke link, du også booker samtalen med. Her kan du se dine point fra samtalen og din samlede score (dvs. inklusiv din optagelseskvotient).

Skal du først til eksamen på din adgangsgivende uddannelse til sommer, kan den samlede score ikke beregnes før dit eksamensbevis med dit gennemsnit er indsendt til uddannelsesstedet.

Praktisk information

Når du har søgt om optagelse i kvote 2, vil du modtage en mail med et link til booking af en optagelsessamtale. Mailen bliver sendt til dig efter den 1. april. Der kan gå op til et par uger, før alle mails er udsendt til alle ansøgere, men har du ikke modtaget en mail inden den 15. april, skal du kontakte en studievejleder, da der kan være sket en fejl. Se kontaktoplysninger her på siden.

Hvornår er der optagelsessamtaler?

Optagelsessamtalerne afvikles i foråret - i løbet af april/maj måned.

Hvordan booker jeg en optagelsessamtale?

Du modtager som ansøger en mail om, at du skal til optagelsessamtale. Mailen er personlig og indeholder et unikt link, som du skal klikke dig ind på for at booke en tid til samtalen. Linket bliver sendt til den mailadresse, du opgiver i din ansøgning på optagelse.dk. Husk derfor at oplyse korrekt mailadresse på optagelse.dk.  

Du kan booke en optagelsessamtale i hele landet uafhængigt af, hvor du har søgt om optagelse, og du kan frit vælge mellem forskellige tidspunkter i de uger, optagelsessamtalerne finder sted.

Det foregår ligesom i alle andre bookingsystemer – du klikker dig ind på det ønskede samtalested og vælger den ønskede dag og det ønskede tidsrum. Du vil få en bekræftelse på mail, når du har afsluttet din booking.

Du kan altid gå ind via det unikke link og ændre tiden eller stedet for optagelsessamtalen. Det kan du gøre frem til 24 timer før den planlagte samtale.

Hvordan forbereder jeg mig bedst på optagelsessamtalen?

Først og fremmest skal du gøre op med dig selv, hvorfor du gerne vil være lærer. Hvad er det ved professionen, som tiltaler dig? Hvordan vil du gerne være som lærer? Hvilke udfordringer er du parat til at tage på dig?

Du bliver vurderet på de seks parametre, og det er også klogt at have dem for øje, når du forbereder dig til optagelsessamtalen.

Hvad skal jeg medbringe?

Det er vigtigt, at du medbringer billedlegitimation til samtalen. Det skal du bruge til at blive registreret inden samtalen.

Derudover er det en god ide at have skriveredskaber og en blok med til forberedelsen. Det er tilladt at medbringe ordbøger. Øvrige hjælpemidler er ikke tilladte.

Hvornår skal jeg møde til samtalen?

Du skal møde senest et kvarter før den tid, du har booket til samtalen. Du skal nemlig have tid til at blive registreret og til at finde dit lokale.

Du skal regne med, at hele forløbet vil tage cirka to-tre timer. Husk derfor at afsætte god tid.

Hvor gennemføres der optagelsessamtaler?

Alle landets læreruddannelser gennemfører optagelsessamtaler, og du behøver ikke nødvendigvis at gå til samtale det samme sted, som du har søgt om optagelse. Når du logger ind på bookingsystemet via det unikke link, du får tilsendt, får du en oversigt over alle samtalestederne, og du kan her frit vælge mellem de forskellige samtalesteder og tidspunkter.

Selve optagelsessamtalen er landsdækkende og du skal derfor, også selvom du har søgt flere læreruddannelser, kun til en optagelsessamtale. Samtalerne er ens landet over, og gennemføres via et fælles system med fælles regler og krav.

Hvordan finder jeg min score efter samtalen?

Du får ikke besked af intervieweren om, hvordan du har klaret dig til samtalen. Du kan til gengæld se din score via bookingsystemet et par dage efter samtalen.

Du kan finde din score ved at logge dig ind i bookingsystemet med det unikke link, du modtog pr. mail, og som du brugte til at booke samtalen med. Når du logger dig ind efter samtalen, kan du få vist dine point fra optagelsessamtalen og den samlede score (dvs. inklusiv din optagelseskvotient).

Skal du først til eksamen på din adgangsgivende uddannelse til sommer, kan den samlede score ikke beregnes før dit eksamensbevis med dit gennemsnit er indsendt til uddannelsesstedet. 

Du skal minimum have fået 30 point til optagelsessamtalen for, at du kan optages på uddannelsen.

Opnår du ikke 30 point i år, kan du i givet fald søge om optagelse igen til næste år. Du kan nemlig kun gå til samtale én gang om året. Resultatet af optagelsessamtalen gælder for alle læreruddannelsessteder. 

Kan jeg klage over en afgørelse?

Der kan indgives klage i forhold til processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsessamtalerne. Klagen sendes til den professionshøjskole, der har været ansvarlig for afholdelsen af den konkrete optagelsessamtale.

Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsessamtalen.

Hvad skal ansøgere med særlige vilkår gøre?

Har du brug for særlige hjælpemidler på grund af læsevanskeligheder, eller har du en særlig funktionsnedsættelse, der kan have indflydelse på gennemførelsen af samtaleforløbet, skal du kontakte uddannelsesstedet, hvor optagelsessamtalen skal foregå.

Hvornår får jeg besked om jeg er optaget?

Du får at vide om du er optaget den 28. juli. Det gælder uanset om du har søgt ind via kvote 1 eller kvote 2, og været til optagelsessamtale.

Har du været til optagelsessamtale og opnået en samlet score på under 30, er du ikke optagelsesberettiget.

Studievejledning

Helle Christensen
Studievejleder - Aalborg

Tlf.: 72 69 04 73
hec@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Mie Brink Gade
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 14
mbg@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00