Gymnasial eksamen

Søg ind på professionsbacheloruddannelsen til lærer med en gymnasial eksamen i rygsækken

Du har/er i gang med en gymnasial eksamen (stx, htx, hhx, eux eller hf) og du vil udelukkende blive vurderet på dit karaktergennemsnit.

Hvis du alene søger med en gymnasial eksamen, bliver du vurderet ud fra dit karaktergennemsnit. Det betyder i praksis, at ansøgere optages efter de højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. Der optages efter 7-trinsskalaen, og gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Husk adgangskravene

Det er afgørende om du opfylder de specifikke adgangskrav, så derfor er det vigtigt at du tjekker op på dem under adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen inden du søger.

Bemærk, at der er særlige vilkår for ansøgning til læreruddannelsen.

Vigtige datoer

16. marts
Optagelse på www.optagelse.dk åbner for ansøgning (kvote 1).
5. juli
Ansøgningsfrist kl. 12.00.
28. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.

Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ansøgningerne vurderes på baggrund af en række udvælgelseskriterier for ansøgning om ledig studieplads. Hvis der stadig er ledige studiepladser efter ansøgningsfristerne, vurderes ansøgninger efter et først til mølle-princip. Læs mere på ucn.dk/ledigepladser.