Vilkår for optagelse

På denne side kan du læse en lang række informationer om "teknikken" bag din optagelse. 

Få et overblik over en række emner, der kan være relevante for din optagelse. Hvis du skulle have yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen hvor karaktergennemsnittet ikke rækker til optagelse via kvote 1.
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med følgende specifikke krav: engelsk på C-niveau og enten fysik på C-niveau, kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau
  • Kvalifikationer, der efter en kompetencevurdering (IKV) kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.
  • Godkendt udenlandsk eksamen. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.
  • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav.

Varsling om ændringer

Fra 2020 indføres nye adgangskrav gældende for alle ansøgere; Engelsk B + Matematik B eller Kemi B eller Biologi B eller Fysik B.

Fra 2020 ændres sprogkrav til ansøgere fra ikke-nordiske lande:
Dansk studieprøve skal være gennemført med minimum karakteren 4 i alle dele af prøven.
 

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

  • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
  • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
  • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel kompetencevurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Kvittering for ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv IKV som adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Sprogkrav - hvilke krav er der til mit danskniveau?

Udenlandsk/nordisk ansøger

Du skal som udenlandsk ansøger kunne dokumentere, at du har bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere, at du har tilsvarende kundskaber i dansk.

Udenlandske studerende fra Norden skal som udgangspunkt ikke opfylde sprogkrav. UCN kan dog på baggrund af en konkret faglig vurdering kræve, at ansøgere fra Norden har bestået studieprøven i dansk eller kan dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dette vurderes på baggrund af din adgangsgivende eksamen, en evt. motivationsbeskrivelse og/eller en samtale.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis du som nordisk studerende bliver optaget på uddannelsen, skal du - som alle andre studerende - aflægge alle prøver på et forståeligt dansk.

Dansk statsborger

Der kræves ikke studieprøve, hvis du er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis du kan dokumentere, at du er opvokset som dansktalende.