Efter- og videreuddannelse

Læs om muligheder for at efteruddanne dig selv indenfor lærer-området.

Med en læreruddannelse har du mulighed for at efteruddannelse på forskellige niveauer og for egentlig videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.

Ekstra undervisningsfag

Når du er færdiguddannet, kan du udbygge din læreruddannelse med ekstra undervisningsfag, hvis du får lyst til at undervise i flere fag.
Læs mere om enkeltfag under åben uddannelse

Uddannelses- og erhvervsvejleder

Ønsker du at vejlede folkeskoleelever og unge om valg af uddannelse og job, kan du tage diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning og få arbejde ved eksempelvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor du bl.a. arbejder med uddannelsesplaner, brobygning og praktik. Uddannelsen udbydes flere steder i landet.
Læs mere om uddannelsen til Uddannelses- og erhvervsvejleder

Diplomuddannelse i skoleledelse

Hvis du har lyst til at blive skoleleder eller inspektør og bl.a. arbejde med strategisk kvalitetsudvikling i eller af skolen, med evaluering og med at lede og motivere medarbejdere, kan du videreuddanne dig inden for skoleledelse.

Kontakt UCN act2learn på tlf. 72 69 90 00 eller act2learn@ucnact2learn.dk for at høre mere.

Pædagogisk diplomuddannelse

Du kan specialisere dig inden for en lang række områder, fx: læsning og skrivning, dansk som andetsprog, kost, ernæring og sundhed, naturfagsvejleder, billedkunst og æstetik, matematikvejleder, medier og kommunikation, projektledelse og organisationsudvikling, socialpsykiatri, ungdomspædagogik og meget mere.
Læs mere om UCNs udbud af pædagogiske diplomuddannelser

Universitetsuddannelse

På universiteterne har du flere muligheder for at uddanne dig på master og kandidatniveau inden for det pædagogiske område. Du kan fx læse videre indenfor områderne didaktik, psykologi, pædagogik, læreprocesser og børne- og ungdomskultur, men der er også andre muligheder. Dette kan f.eks. foregå på DPU.
 

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind