Deltagerbetaling

Fagene gennemføres under lov om Åben Uddannelse og er derfor med deltagerbetaling.

Pris pr modul

(Under nuværende studieordning)
Et modul (0,1667 årsværk): kr. 5.200,-

Den oplyste pris er kun gældende i studieåret 2017/2018. 

Deltagerbetalingen for det enkelte fag/modul er ens, uanset om du deltager i undervisning på eftermiddags-/aftenhold, fjernundervisning eller i dagtimerne sammen med de øvrige studerende ("tompladsordningen").

Forud for hvert semesters begyndelse skal du indbetale det angivne beløb. Indbetalingen er din semestertilmelding. Pengene betales ikke tilbage, hvis du er påbegyndt undervisningen i det pågældende semester.

Øvrige udgifter

Herudover må man som studerende regne med udgifter til bøger, kopiering, print og evt. andre materialer - varierende fra fag til fag. Hvis der på holdet træffes beslutning om deltagelse i ekskursioner, studierejser eller internater, sker dette for egen regning.

Egenbetaling

Hvis du selv skal betale uddannelsesforløbet, skal du på ansøgningsskemaet angive, at der er tale om privat betaling.

Arbejdsgiverbetaling

Hvis din arbejdsgiver eller anden instans skal betale uddannelsesforløbet, skal du få dem til at stemple og underskrive ansøgningsskemaet samt oplyse EAN nr. Faktura vil så blive sendt direkte dertil.

Studievejledere

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind