Sikkerhedskurser

Sikkerhed ved maskiner (7,5 ECTS)

Målgruppe

Lærere og pædagoger som arbejder ved maskiner.

Formål

Du bliver i stand til at benytte de almindeligt forekommende maskiner, opnår kendskab til gældende love og cirkulærer på dette felt samt lærer at holde denne viden ajour. 

Gennemført kursus sikrer lovligt dokumenteret kendskab og betjeningsret. Du lærer kun at bruge maskiner ved netop at bruge dem. Derfor er der sat god tid af til praktiske øvelser.

Indhold

Der vil blive undervist i: 

  • Sikkerhedsregler 
  • Materialekendskab 
  • Nødvendig brug af hjælpeværktøj 
  • Brug af personlige værnemidler 
  • Maskinorientering og brug, herunder vedligeholdelse og maskinbetjening – med stor vægt på indøvelse af sikre arbejdsrutiner 
  • Elevers anvendelse af stoffer og materialer i undervisningen 
  • Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i undervisningen. 

Tid og sted

Opstart: 7/2 og 8/2 i uge 6 

Derefter uge 7 og 9 (undtagen mandage)

UCN, Læreruddannelsen i Hjørring
Skolevangen 45
9800 Hjørring

Omfang

10 dage à 6 timer pr. dag pr. hold

Pris

Kr. 9.500,00 (ved minimum 8 personer) 

Der vil være mulighed for at søge Den kommunale kompetencefond, hvis man er medlem af BUPL. Læse mere her: http://www.denkommunalekompetencefond.dk/

Underviser

Lektor Morten Lykke  

For yderligere oplysninger og ansøgningsskema kontakt

Kirsten Larsen på 72 69 62 17 eller kal@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind