Tilrettelæggelse

Sådan fungerer hverdagen på en netbaseret uddannelse

Undervisningen foregår primært som fjernundervisning, dog vil de fleste fag blive suppleret med tilbud om seminarer på enten Skolevangen i Hjørring eller på Mylius Erichsens Vej i Aalborg.

Grundidéen i udbuddet er, at vi vil dig et moderne, fleksibelt og professionelt tilrettelagt uddannelsestilbud ud over det eksisterende udbud af uddannelser og kurser.

Fleksibiliteten betyder, at du selv kan tilrettelægge dit studium, så det passer ind i din hverdag. Og det meste af tiden foregår din undervisning online. Forløbet vil dog, i de fleste fag, blive suppleret med tilbud om seminarer eller lignende. Men som regel er det et tilbud og ikke obligatorisk del af undervisningen.

Kommunikationen med din underviser

Både undervisning og vejledning vil primært komme til at foregå online eller via e-mail. Du skal desuden læse en del faglitteratur.

Kommunikationen foregår via et konferencesystem, hvor vi er ansvarlige for drift og funktion. Vi påtager os dog ikke serviceringen af dit private it-udstyr og programmer. Det er en forudsætning, at du har en bredbåndsforbindelse samt de programmer, der skal bruges i undervisningen. Hvilke programmer, der er behov for, vil variere fra fag til fag.

 

Studievejledere

Kirsten Larsen
Studievejleder - Hjørring

Tlf.: 72 69 62 17
kal@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Helle Rahbek Thomsen
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.34
Tlf.: 72 69 32 14
hrt@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Camilla Thoms Øland
Studievejleder - Aalborg
Lokale 6.0.35
Tlf.: 72 69 04 78
cto@ucn.dk

Træffes kl. 8.00-14.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Praktikinformation

Læreruddannelsen i Hjørring

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF)

Læreruddannelsen i Aalborg

Information til censor

Optagelse
- Sådan søger du ind